Samoaja pystyy turvallisesti toimimaan koulutusaluksen päällystössä ja tuntee kansainväliset sekä Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset vesillä.

Valikko

Säännöt merellä

Tavoite: Samoaja pystyy turvallisesti toimimaan koulutusaluksen päällystössä ja tuntee kansainväliset sekä Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset vesillä.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy kansainvälisiin sääntöihin yhteentörmäysten estämiseksi merellä sekä valoja ja merkkikuvioita – kulkuvaloja ja päivämerkkejä – koskeviin sääntöihin ja SP:n turvallisuusmääräyksiin vesillä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: muu paatti
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen Meripartio
Kesto: 10 min
Kasvatustavoitteet: Elämänhallinta Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa harjoittelua ja huolehtii tarvittavista välineistä. Luotsin tehtävä: Luotsi voi alustaa perehtymisen. Luotsi huolehtii siitä, että asia tulee riittävän hyvin opeteltua.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Försti

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tämä tehtävä kannattaa tehdä heti aktiviteetin alussa ennen kuin turvallisuusohjeisiin ja –sääntöihin on tutustuttu. Luotsi kerää erilaisia kuvia tai tekstejä, joiden väittämät ovat oikein tai väärin. Jokaiselle samoajaparille jaetaan muutama kuva. Pari miettii ensin itse, onko väittämä oikein vai väärin. Kuvat ja väittämät puretaan yhdessä keskustellen.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Harjoittelua varten on olemassa ohjelmia, jotka näyttävät erilaisia alusten valoja ja merkkikuvioita. Harjoituksia löytyy muun muassa googlaamalla.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Parhaiten asian oppii tositoimissa. Valojen tunnistamista kannattaa harjoitella myös yöpurjehduksilla.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Olemme mukana veneen katsastuksessa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Järjestämme tietokilpailun turvallisuusohjeista. Jakaudumme pareihin tai pieniin joukkueisiin ja jokainen saa oman materiaalin säädösteksteistä. Vartionjohtaja tai luotsi esittää tietovisakysymyksiä turvallisuusohjeista ja muut yrittävät etsiä vastauksen kysymykseen mahdollisimman nopeasti turvallisuusohjevihosta. Se joukkue, joka löytää ensimmäisenä vastauksen, saa pisteen.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite