Samoaja omaksuu liikunnan osaksi arkeaan. Samoaja tietää, millainen merkitys liikunnalla on hänen terveyteensä, vireystasoonsa ja mielialaansa.

Valikko

Laatua liikuntaan

Tavoite: Samoaja omaksuu liikunnan osaksi arkeaan. Samoaja tietää, millainen merkitys liikunnalla on hänen terveyteensä, vireystasoonsa ja mielialaansa.

Kuvaus:

Samoaja harrastaa liikuntaa ja yrittää löytää itselleen sopivan liikuntamuodon. Samoaja pohtii suhdettaan liikuntaan ja arvioi, millainen olo hänellä on ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: muu sisällä Ulkona
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen Liikunta
Kesto: 30 min
Kasvatustavoitteet: Elämänhallinta
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja järjestää kokous. Vartionjohtaja ottaa selvää liikuntamahdollisuuksista ja tiedottaa muita samoajia, jos kokoukseen tarvitsee erikoisvarusteita. Luotsin tehtävä: Luotsi keskustelee samoajien kanssa liikunnasta ja sen merkityksestä hyvinvoinnille. Luotsi auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa käytännön järjestelyissä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Laatua elämään

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Seuraan viikon ajan kuinka paljon liikun huomaamattani eli teen hyötyliikuntaa. Vertailemme toistemme hyötyliikunnan määrää ja laatua sekä mietimme, miten voisimme lisätä hyötyliikuntaa omassa arjessamme. Ideoita liikunnan lisäämiseksi saamme muun muassa toisiltamme tai netistä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kokeilemme jotain uutta liikuntalajia. Luotsi auttaa tarvittaessa käytännön järjestelyissä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Menemme vartiomme kanssa yhdessä kuntosalille ja pyydämme salihenkilökuntaa esittelemään meille laitteita ja sopivia työskentelysarjoja.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Käymme yhdessä kävely/hölkkälenkillä jokaisen kokouksen jälkeen kuukauden ajan.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Teemme oman tai etsimme netistä meille sopivan kuntotestin ja testaamme omaa kuntoamme sillä. Halutessamme teemme kuntotestin uudelleen muutaman kuukauden-puolen vuoden kuluttua ja vertaamme tuloksia. Mikä vaikutti tuloksiin?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite