Samoajan tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät ja hänelle muodostuu parempi käsitys siitä, mitä kohti hän on matkalla.

Valikko

Mikä minusta tulee isona?

Tavoite: Samoajan tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät ja hänelle muodostuu parempi käsitys siitä, mitä kohti hän on matkalla.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu 3-5 erilaiseen ammattiin. Samoaja pohtii tulevaisuuden suunnitelmiaan ja sitä, mihin ammattiin voisi haluta. Samoaja selvittää, millainen koulutus ammattiin tarvitaan ja missä tätä voi opiskella.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: muu sisällä
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen Kansalaistaidot
Kesto: 1 h
Kasvatustavoitteet: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa aktiviteetti luotsin avustuksella. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa aktiviteetin suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Luotsi etsii kokoukseen tai tapaamiseen tarvittavat ammattikuntien edustajat. Luotsi auttaa samoajia pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja uravalintojaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä itse

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Käymme tutustumassa eri ammattikuntien työpaikoilla. Tällaisia paikkoja voi löytyä vartion jäsenten vanhemmilta, johtajiston jäseniltä tai muilta tutuilta.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Pyydämme meitä kiinnostavien ammattikuntien edustajia kokoukseemme ja haastattelemme heitä. Haastattelun voi toteuttaa myös käymällä haastateltavan työpaikalla ja samalla nähdä millaisessa työympäristössä haastateltava työskentelee.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Teemme MOL:n sivuilta löytyvän AVO-ammattitestin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustumme erilaisiin urapolkuihin. Kyselemme tutuilta aikuisilta (esim. omilta vanhemmilta tai lippukunnan työssä olevilta aikuisilta), millaisia urapolkuja heillä on ollut ja piirrämme tästä urapolkukartan.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite