Samoaja tuntee partion eri ikäkaudet ja tietää eri ikäkausien partio-ohjelman pääpiirteissään. Hän osaa käyttää eri ikäkausien materiaaleja. Samoaja tietää, mitä tapahtumia lippukunta, alue, piiri ja SP järjestävät ikäkausille.

Valikko

Partio-ohjelma

Tavoite: Samoaja tuntee partion eri ikäkaudet ja tietää eri ikäkausien partio-ohjelman pääpiirteissään. Hän osaa käyttää eri ikäkausien materiaaleja. Samoaja tietää, mitä tapahtumia lippukunta, alue, piiri ja SP järjestävät ikäkausille.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu partion ikäkausiin ja eri ikäisten partio-ohjelmaan esimerkiksi johtajakansion tai partio-ohjelman nettisivujen avulla. Hän tutustuu mahdollisuuksiin, joita SP, piiri, alue ja lippukunta tarjoavat partio-ohjelman toteuttamiseksi eri ikäkausissa. Tässä aktiviteetissa tutustutaan pintapuolisesti eri ikäkausiin ja niiden aktiviteetteihin pienryhmän johtajan tarvitsemalla tasolla. Syvempää tietoa ikäkausista ja niiden ohjelmasta saa vaeltajille ja aikuisille suunnatuissa koulutuksissa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: muu
Taitoalueet: Johtaminen Partiokulttuuri Partion taidot
Kesto: 1 h
Kasvatustavoitteet: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Kun kouluttaja on käynyt lävitse koulutuksen asiat esimerkiksi tiedontäytteisen rastikierroksen avulla, voi hän kerrata tai koota yhteen koulutuksen keskeisimmät asiat Kahoot.it-kyselyn avulla. Kyselyyn pystyy jokainen käyttäjä luomaan kysymyksiä ja osallistujat vastaavat yksin tai ryhmissä mobiililaitteen kautta.

12.11.2016

kurssilaisille vartio, jolle samoajien pitää opettaa jokin taito.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kouluttaja on etukäteen koonnut paperilapuille tyypillisiä aktiviteetteja eri ikäkausien ohjelmasta. Samoajien tehtävänä on sijoittaa aktiviteetit oikean ikäkauden kohdalle. Tarvittaessa apuna voi käyttää partio-ohjelma.fi -sivustoa tai Partio-ohjelma -kansiota.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Samoajat tutustuvat joko oman lippukunnan tai jonkun toisen lippukunnan toimintakalenteriin ja tunnistavat mitkä tapahtumat siinä ovat lippukunnan, mitkä piirin ja mitkä SP:n järjestämiä sekä kenelle ne on tarkoitettu.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kouluttaja kirjoittaa lapuille sanoja liittyen eri ikäkausien partio-ohjelmaan ja tulostaa kuvia esimerkiksi ikäkausien merkeistä. Samoajien tehtävänä on liittää laput tai kuvat oikeaan ikäkauteen.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Samoajat etsivät ja esittelevät muille lempi- ja inhokkiaktiviteettinsa jokaisesta ikäkaudesta perustelujen kera. Eri-ikäkausien aktiviteetteihin voi tutustua esimerkiksi partio-ohjelma.fi -sivustolla tai eri ikäkausien ohjelmamateriaalien avulla.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kouluttaja pitää partio-ohjelmasta tietokilpailun kurssilaisille. Ideoita kysymyksiin löytyy esimerkiksi Partio-ohjelma -kansion Symboliikka-osiosta.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite