Samoaja ymmärtää, mitä pitää huomioida leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta leiristä tulee turvallinen.

Valikko

Leirin turvallisuus

Tavoite: Samoaja ymmärtää, mitä pitää huomioida leirin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta leiristä tulee turvallinen.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy leirin turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja tuntee SP:n turvallisuusohjeet leirin osalta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: sisällä
Taitoalueet: Ensiapu Itsestä huolehtiminen Retkeily
Kesto: riippuu toteutustavasta
Kasvatustavoitteet: Elämänhallinta Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen Luontosuhde
Johtajan tehtävä: VVartionjohtaja on yhteydessä leirin järjestäjätiimiin ja sopii yhdessä heidän kanssaan, miltä osin samoajat vastaavat leirin turvallisuudesta. Vartionjohtaja hankkii jokaiselle samoajalle oman SP:n turvallisuusohjeen, jos sitä ei samoajilla vielä ole. Luotsin tehtävä: Sopii yhdessä samoajien ja leiriprojektin tiimin kanssa, miten samoajat voisivat olla vastuussa leirin turvallisuudesta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajille sopivan kokoinen. Luotsi keskustelee samoajien kanssa turvallisuusasioista ja perehtyy samoajien kanssa SP:n turvallisuusoppaaseen. Jos samoajilla on turvallisuuteen liittyvä tehtävä leirillä (esim. ensiapuvastaava), luotsi auttaa tarvittaessa samoajia selviytymään tästä tehtävästä esimerkiksi haastavampien tapausten kohdalla.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tehdään leiri

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Toimimme leirillä ensiapuvastaavina. Tarkastakaa ennen leiriä, että lippukunnan ensiapulaukussa on kaikki tarvittavat välineet ja kaikki lääkkeet ovat edelleen käyttökelpoisia. Huolehtikaa, että ensiapulaukku tulee leirille. Leirillä ensisijaisesti te vastaatte ensiavusta.

31.1.2017

Luemme SP:n turvallisuusohjeet leiriturvallisuuden osalta. Vertaamme turvallisuusohjeita ja viime kesän kesäleiriä ja mietimme, oliko kesäleiri turvallisuusohjeiden mukainen. Teemme turvallisuusohjeiden pohjalta tulevan kesän leirinjohtajalle turvallisuus -muistilistan, johon listaamme ranskalaisilla viivoilla kaikki leirin turvallisuudessa huomioitavat asiat.

31.1.2017

Tutustumme paloturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin ja harjoittelemme alkusammutusta esimerkiksi yhteistyössä VPK:n kanssa

31.1.2017

Teemme lippukuntaleirin turvallisuussuunnitelman, jonka tekemisessä luotsi auttaa

31.1.2017

Lisää vinkki

Lisää liite