Samoaja tekee konkreettisia tekoja lähiympäristönsä hyväksi.Teon ei tarvitse olla iso, mutta siihen pitää saada mukaan muitakin kuin oma samoajavartio tai johdettava ryhmä.

Valikko

Pientä mutta suurta

Tavoite: Samoaja tekee konkreettisia tekoja lähiympäristönsä hyväksi.Teon ei tarvitse olla iso, mutta siihen pitää saada mukaan muitakin kuin oma samoajavartio tai johdettava ryhmä.

Kuvaus:

Samoaja oppii järjestämään tehokkaan tempauksen yhteisen ympäristön hyväksi.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: muu Ulkona
Taitoalueet: Kädentaidot Kansalaistaidot Luonnonsuojelu Ympäristö
Kesto: 1 h
Kasvatustavoitteet: Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja määrittelee yhdessä ryhmänsä kanssa millaisen ympäristöteon ryhmä tai yksittäinen samoaja haluaa tehdä. Vartionjohtaja jakaa samoajille vastuutehtävät tapahtuman toteuttamiseksi. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa kohteen määrittelyssä ja opastaa eteenpäin löytämään ulkopuolista apua tarvittaessa, esimerkiksi lupa-asioissa. Luotsi auttaa myös markkinoinnissa, mikäli tempaukselle halutaan medianäkyvyyttä ja osallistujia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tekoja pallomme hyväksi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vietämme viikon pihistellen energiaa. Pidämme kirjaa teoistamme ja vertailemme merkintöjämme kokouksessa. Otamme myös selvää, miten kotioloissa voisi hyödyntää tuuli- tai aurinkoenergiaa tai maalämpöä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Järjestämme lippukunnan roskatalkoot, haravointitalkoot tai muun viihtyisyyttä lisäävän ympäristötapahtuman. Kohteena voi olla oma kolo tai kämppä, mutta samoajavartio voi koordinoida myös jonkun yrityksen tai yhteisön lippukunnalle antamaa tehtävää alueen siivouksesta.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Vähennetään kulutusta. Määrittelemme ryhmässämme muutoksen, jota tavoitellaan, esimerkiksi sähkön- tai vedenkulutuksen vähentäminen kololla ja keinot, joilla tavoitteeseen pyritään. Mukaan hankkeeseen halutaan koko lippukunta ja muutoksesta tulee pysyvä. Käynnistämme toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi ja arvioimme toteutumista projektin päätyttyä. Vihreä lippu -hankkeista löytyy hyviä esimerkkejä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Selvitämme lippukuntamme ympäristövaikutuksia, esimerkiksi sähkön- ja vedenkulutusta sekä syntyvää roskamäärää. Teemme kolme toteuttamiskelpoista ehdotusta lippukunnan toiminnan ympäristörasituksen vähentämiseksi ja esittelemme ne lippukunnan hallitukselle tai johtajistolle. Kun ehdotuksia lähdetään toteuttamaan, osallistumme ja ohjaamme muita tarvittaessa. Apua ympäristövaikutusten tarkasteluun saa esimerkiksi Kirkon ympäristödiplomi -materiaalista. Löydät Suomen YK-liiton sivuilta taulukoita ja tilastoja aiheeseen, sivuja päivitetään aktiivisesti ja tietoa on paljon.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustumme ja osallistumme luonnonsuojeluprojektiin, joka toteutetaan paikkakunnallamme. Samoajavartio voi ottaa vastuuta isommasta palasesta projektissa eikä olla vain talkooapuna, jos mahdollista. Sopivia projekteja ovat luonnonsuojelualueiden huoltotyöt ja kulttuurimaisemien huolto tai kuntakohtaiset projektit. Kaupungin puutarhuri tai metsänhoitoyhdistys on hyvä taho aloittaa projektin etsintä luotsin avustuksella.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite