Samoaja ymmärtää, miten tärkeää on ottaa turvallisuus huomioon vaellukselle lähdettäessä. Samoaja osaa hyödyntää taitojaan ja varusteitaan erilaisissa hätätilanteissa.

Valikko

Vaelluksen turvallisuus

Tavoite: Samoaja ymmärtää, miten tärkeää on ottaa turvallisuus huomioon vaellukselle lähdettäessä. Samoaja osaa hyödyntää taitojaan ja varusteitaan erilaisissa hätätilanteissa.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy vaelluksen turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja opettelee toimimaan hätätilanteessa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: muu sisällä
Taitoalueet: Ensiapu Erä- ja leiritaidot Itsestä huolehtiminen Retkeily
Kesto: 10 min
Kasvatustavoitteet: Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on valmistella vartio vaellusta varten. Myös hätätilanteisiin varautuminen kuuluu vaellukselle valmistautumiseen. Vartionjohtaja varmistaa, että vaellus on turvallinen ja vaeltajilla on riittävät taidot vaelluksesta selviytymiseen. Luotsin tehtävä: Luotsi keskustelee yhdessä samoajien kanssa vaellukseen liittyvistä riskeistä. Luotsi pohtii samoajien kanssa, miten onnettomuuksia ja hätätilanteita voi ennaltaehkäistä ja miten hätätilanteissa toimitaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaeltamaan

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Mietimme, mitä tapaturmia voi sattua vaelluksella. Harjoittelemme ensiaputaitoja tällaisten tilanteiden varalta ja kokoamme ensiapulaukun vaellusta varten. Yrittäkää pakata ensiapulaukkuun kaikki tarvittava, mutta silti niin, ettei se paina liikaa/vie tilaa. Jos ette itse ole käyneet vielä ensiapukurssia, voitte pyytää jonkun kurssin käyneen johtajan kokoukseenne opettamaan teille ensiaputaitoja.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Selvitämme, miten kylmä vesi, pakkanen ja tuuli vaikuttavat ihmisen selviytymiskykyyn ja huomioin tämän valmistautuessani vaellukselle. Vinkkejä pukeutumiseen löytyy netistä tai esimerkiksi Reppu-kirjasta tai teoksesta Olli Aulio Suuri Retkeilykirja.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kertaamme suunnistustaitomme ennen vaellusta ja sen, miten toimitaan eksymistilanteessa. Tarkastakaa, että osaatte käyttää kompassia sekä lukea vaelluksella käytettävää karttaa. Jos suunnitustaidot ovat hukassa, pyytäkää suunnistustaitoinen johtaja tai suunnistusseuran jäsen kokoukseenne kouluttamaan teille suunnistusta. Pohtikaa, miten toimitte vaelluksella tilanteessa, jossa olette eksyksissä. SP.n turvallisuusohjeesta löytyy myös vinkkejä eksymistilanteisiin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Perehdymme SP:n turvallisuusohjeeseen ja poimimme sieltä vaelluksen kannalta olennaisia asioita, jotka huomioimme vaellusta suunniteltaessa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Suunnittelemme yhden hätämajoitteen, jonka voisi rakentaa helposti vaelluksen aikana. Kokeilemme hätämajoitteen rakentamista ennen vaellusta ja jos mahdollista, yövymme siinä yhden yön. Hätämajoitteen tulisi suojata hyvin tuulelta ja sateelta ja varsinkin kylminä vuodenaikoina sen pitäisi myös eristää lämpöä. Hätämajoite pitäisi pystyä rakentamaan mukana jo muuten olevista tarvikkeista (esim. sadeviitta, rinkan sadesuoja, makuualustat) ja luonnosta löytyvistä materiaaleista. Vaellukselle kannattaa aina varata vähän narua mukaan, sitä voi tarvita monessa asiassa, kuten myös hätämajoitteen rakentamisessa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite