Seikkalija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.Joka päivä toimimme erilaisten lakien ja säädösten mukaan.

Valikko

Kunnan hallinto

Tavoite: Seikkalija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.Joka päivä toimimme erilaisten lakien ja säädösten mukaan.

Kuvaus:

Seikkailija tapaa edustajaa kunnasta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: Kolo muu kaupunki muu taajama
Taitoalueet: Kansalaistaidot Kansalaisuus Vaikuttaminen Yhteiskunta
Kesto: 1,5 h
Kasvatustavoitteet: Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen
Johtajan tehtävä: Sampo kutsuu vieraan käymään tai järjestää vierailun. Vartionjohtaja keksii vartionsa kanssa etukäteen hyviä kysymyksiä edustajalle. Seikkailijat käyvät koulua, jota ylläpitää kunta ja josta on säädetty eduskunnassa lailla. On hyvä tuntea erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia kuntatasolla. Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus puuttua epäkohtiin. Sen vuoksi on hyvä tuntea, kuinka yhteiskunta toimii ja miten voi itse voi vaikuttaa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Länsi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vierailija voi kertoa esimerkiksi, miten lasten ja nuorten asioita hoidetaan kunnassa ja miten tehdään kansalaisaloite.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Seikkailijat vierailevat kunnan- tai kaupungintalossa ja tapaavat kunnanvaltuutettua.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Seikkailijat kirjoittavat lakanalle tai isolle paperille erivärisillä tusseilla toiveitaan siitä miten nuoria pitäisi huomioida kunnassa. Onko koulussa jotakin asioita joita pitäisi muuttaa? Voidaanko nuorisotoimea kehittää? Millaiset ovat urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet?

Vaihtoehtoisesti seikkailijat pohtivat yhdessä yhtä viestiä, jota haluaisivat viedä kunnan päättäjille. Viesti kirjoitetaan lakanaan. Viesti voi liittyä johonkin paikalliseen teemaan, esim. Emme halua että koulun opettajia lomautetaan tai haluamme että nuorisotiloja kunnostetaan. Valitaan paikka, jossa on iso seinä, esim. kololla tai leirin käsienpesupaikan lähellä. Lakanaan kerätään kaikilta partiolaisilta kädenjälkiä ”allekirjoituksiksi”.

Tarvikkeet: lakana/iso paperi, eriväriset tussit, käsivärit

Lähde: MLL

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite