Seikkailija tuntee oman ikäkautensa ihanteet.

Valikko

Partioihanteet

Tavoite: Seikkailija tuntee oman ikäkautensa ihanteet.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu seikkailijan ihanteisiin. Seikkailijan ihanteet ovat:
– Kunnioittaa toista ihmistä.
– Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
– Olla luotettava.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: Kolo muu
Taitoalueet: Henkisyys Partiokulttuuri
Johtamistaito: Visiointitaidot
Kesto: 30 min
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä: Sammon ja vartionjohtajan tärkein tehtävä on näyttää seikkailijoille mallia siitä, miten ihanteiden mukaan eletään. Partioihanteet saattavat olla tuntemattomia nuorille ja uusille partiolaisille, joten joukkueen kannattaa keskustella aiheesta vielä myöhemminkin. Ne voi ottaa uudelleen esille esimerkiksi iltahiljentymisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pohjoinen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tämä keskustelu sopii hyvin iltahiljentymiseksi.

Seikkailjoiden ihanteisiin kuuluu kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sekä olla luotettava. Maailmassa on kuitenkin paljon ihmisiä, joita syrjitään ja kiusataan ja luontoa tuhotaan. Partiolaisina haluamme välittää kaikista ihmisistä sekä luonnosta, mutta joskus se on vaikeata. Miten voi tehdä ylipäätänsä jotakin hyvää ja olla hyödyksi? On kuitenkin paljon parempi tehdä jotakin, kun ei mitään. Sammon alustuksen jälkeen joukkue keskustelee esimerkiksi seuraavista aiheista: Voivatko kaikki tehdä jotakin auttaakseen toisia ihmisiä ja luontoa? Mitä minä, sinä ja me pystymme tekemään?

16.10.2016

Joukkue jakautuu  vartioihin. Sampo antaa jokaiselle joukkueelle lappuja, joihin hän on kirjoittanut etukäteensekä partioihanteita että lapsen oikeuksia. Lasten oikeudet löytyvät muun muassa Unicefin nettisivulta. Vartioiden tehtävänä on etisä eroja ja yhtäläisyyksiä oikeuksien ja ihanteiden välillä.  Tämän jälkeen vartiot tekevät julisteita ajatuksistaan.

Lähde: Det danske spejderkorps

16.10.2016

Joukkue jakautuu vartioihin. Jokaisen vartion tehtävänä on tehdä seikkailijan ihanteista räppi. Vartio voi tehdä esimerkiksi yhden säkeistön yhdestä tai kahdesta ihanteesta.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Jokainen vartio valmistaa valitusta ihanteesta ja annetuista materiaaleista taideteoksen, joka voi olla vaikka maalaus, veistos, performanssi tai laulu. Ihanteet voi esittää myös kuvakollaasina, johon on otettu ihanteita kuvaavia valokuvia.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Joukkue tutustuu vanhoihin lakeihin (löytyvät muun muassa Partiowikista). Miten vanhat lait sopisivat nykypäivään? Onko jokin muuttunut? Mitä eroa ja yhtäläisyyttä nykyisissä ihanteissa ja vanhoissa laissa on? Kumpia on helmpompi noudattaa ja miksi?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Vartiot luovat anti-seikkailija-henkilöhahmot, jotka esitetään missikisanomaisesti kokouksessa, lippukuntalehdessä tai juhlassa roolihahmoina. Hahmoista voidaan myös kuvata pienimuotoisia elokuvia.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Vartiot valmistavat joukkueelle oman ihannetaulun. Taulu voidaan kirjoittaa tai ihanteet voidaan kuvata siihen valokuvin. Kehysten tekeminen voidaan yhdistää kädentaitoaktiviteetteihin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite