Metsätaitomerkki - metsää monelta kantilta

Valikko

Metsätaitomerkki

Metsätaitomerkki - metsää monelta kantilta

Metsataitomerkki

Partiolaisten ohjeena on jo sata vuotta ollut: ”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit”.

Suomessa joka kymmenennessä perheessä leipä tulee metsäalalta. Metsäteollisuus tuo merkittävän osan suomalaisten hyvinvoinnista hyödyntämällä kestävällä tavalla uusiutuvaa ja ainoaa strategista luonnonvaraamme, metsää. Partion juhlavuoden kunniaksi on haluttu uudella taitomerkillä nostaa esille suomalaisille tärkeä asia.

Metsätaitomerkki sisältää kattavan paketin metsätietoutta ja -taitoja. Siinä paneudutaan sekä metsien taloudelliseen hyödyntämiseen että metsien mahdollisuuksiin virkistyksen lähteenä. Metsätaitomerkin ensimmäinen suoritusmahdollisuus on kesän juhlaleirien yhteydessä, jolloin se muodostaa kaikille ikäkausille sopivan kokonaisuuden sisällytettäväksi leirin ohjelmaan. Osasuoritukset on suunniteltu niin, että ne ovat pääosin suoritettavissa leirissä tai sen lähipiirissä. Toisaalta suorituksia soveltamalla merkkiä voi suorittaa myös kololla ja sen lähiympäristössä.

Metsätaitomerkkiin kuuluu omat suoritusvaatimuksensa kaikille ikäkausille, joten sitä on mahdollista suorittaa vaeltajaryhmissä, vartioissa ja laumoissa tai koko lippukunnan kesken. Merkissä on kolme tasoa. Sudenpennuille on omat suoritusvaatimuksensa. Kisällitaso on tarkoitettu nuoremmille vartiolaisille ja mestaritaso vanhemmille vartiolaisille ja vaeltajille. Jos mestaritasoa suorittavilla ei entuudestaan ole kisällistason merkkiä, myös kisällitason suoritukset on tehtävä soveltuvin osin.

Merkki muodostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat: 1. Metsävarat 2. Puu- ja paperituotteet 3. Retkeily ja virkistys 4. Puuenergia 5. Metsäelinkeinot

Kustakin osa-alueesta on suoritettava yksi tehtävä, joka voi olla kaikille yhteinen tai sisältää vaihtoehtoisia suoritustapoja. Yksityiskohtaiset suoritusohjeet vinkkeineen löydät Metsätaitomerkin suoritusohjeet -vihkosta, jota voit katsoa ja sen voit ladata pdf-tiedostona oheisesta linkistä.

Liitteet

Tiedostot
application/pdf