Seikkailija pakkaa vaellukselle mukaan ensiapuvälineet ja osaa käyttää niitä. Hän tietää, miten saa tarvittaessa paikalle apua.

Valikko

Retken turvallisuus

Tavoite: Seikkailija pakkaa vaellukselle mukaan ensiapuvälineet ja osaa käyttää niitä. Hän tietää, miten saa tarvittaessa paikalle apua.

Kuvaus:

Seikkailija pohtii, mitä ensiapuvälineitä vaellukselle tarvitsee ottaa mukaan. Tarvittaessa hän kertaa perusensiaputaidot. Seikkailija selvittää, miten saa apua vaellusmaastossa tarvittaessa (esim. loukkaantumisen sattuessa) ja ottaa tiedot mukaan vaellukselle.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: Kolo muu kämppä
Taitoalueet: Ensiapu Retkeily
Kesto: 1,5 h
Kasvatustavoitteet: Elämänhallinta
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on huoehtia siitä, että jokaiselle seikkailijalla on perusensiaputaidot hallussa. Tarvittaessa sampo kertaa taidot seikkailijoiden kanssa. Sampo ohjaa kysymyksin seikkailijoita oikeiden varusteiden valinnassa ja pelastussuunnitelman tekemisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaellus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Sampo tuo paikalle lippukunnan ensiapulaukun tai kasan ensiapuvälineitä. Seikkailijoiden tehtävänä on tarkistaa, ovatko kaikki laukun välineet kunnossa tai puuttuuko sieltä jotakin. Jos sampo tuo vain kasan välineitä, kokoavat seikkailijat niistä vaellukselle tarvittavan ensiapuvälineistön.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Mitä voi sattua? Seikkailijat jakautuvat vartioihin. He keksivät erilaisia tilanteita, mitä vaelluksella voi sattua. Samalla seikkailijat pyrkivät myös keksimään ratkaisun kuhunkin keksittyyn ongelmaan. Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että vartiot keskittyvät puuhaan eikä pohdintoja lyödä leikiksi. Sampo huolehtii myös siitä, että suunnitelmissa pohditaan se, miten loukkaantunut saadaan pois metsästä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Seikkailijat tekevät lippukunnanjohtajalle ilmoituksen retkestä. SP:n Turvallisuusohjeet edellyttävät, että retkistä on ilmoitettu lippukunnanjohtajalle. Seikkailijat kirjoittavat lippukunnanjohtajalle esimerkiksi sähköpostin tai täyttävät lippukunnan turvallisuuslomakkeen, jossa kertovat, milloin ja mihin ovat menossa, ketkä ovat matkassa mukana sekä selvittävät tarkemmat toimintasuunnitelmat onnettomuuksien varalle.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite