Tarpoja oppii asettumaan toisen asemaan.

Valikko

Suhde toiseen: Toisen kanssa

Tavoite: Tarpoja oppii asettumaan toisen asemaan.

Kuvaus:

Tarpoja laajentaa omaa näkökantaansa ottamalla toisten mielipiteet ja tarpeet huomioon.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Taitoalueet: Arkielämän taidot Esiintyminen Itsestä huolehtiminen Sosiaaliset taidot
Kesto: 1-2 tuntia
Kasvatustavoitteet: Ihmisyyden arvostaminen Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee aktiviteetin toteutuksen yhdessä luotsin kanssa ja hankkii tarvittavat materiaalit. Luotsin tehtävä: Luotsi huolehtii, että aktiviteetti toteutetaan niin, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi. Luotsi keskustelee vartionjohtajan kanssa ennen aktiviteetin suunnittelua ja toteutusta soveltuuko aktiviteetti vartionjohtajan vedettäväksi. Aktiviteettia toteutettaessa luotsin olisi hyvä olla paikalla.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minäminä -tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartio kirjoittaa listan ja valitsee siitä yhdessä viisi tärkeintä taitoa, joita tarvitaan hyvän ystävyyden luomiseen. Kun viisi tärkeintä taitoa on valittu, vartio valitsee jokaiselle taidolle muodon (esimerkiksi kuuntelemisen taito voi olla muodoltaan pyöreä).
Tämän jälkeen jokainen valitsee näistä viidestä taidosta sen, jossa on mielestään hyvä. Valinnan jälkeen tämä muoto leikataan paperista. Lopuksi kaikki kokoontuvat yhteen “ystävyysrannekkeeksi”: Vartio seisoo piirissä ja jokainen piirissäolija kertoo vuorollaan oman taitonsa ja näyttää sen muodon.
Lähde: Muistelemispäivä 2016

1.5.2017

Vartio kumoaa myyttejä perheen toimimisesta. Vartio järjestää väittelyn, jossa puolet vartiosta näyttelee vanhempia ja puolet perheen lapsia.

Esimerkkejä keskustelun pohjalle: Miksi on kotiintuloajat? Viikkorahat? Miksi kaikilla ei ole viikkorahaa? Mihin saa mennä ja kenen kanssa? Miksi vanhemmat eivät välttämättä pidä kaikista kavereistasi? Mistä johtuu jonkun kaverisi ns. huono maine vanhempiesi näkökulmasta? Miksi ei saa pelata niin paljon kuin haluaa? Miksi on pakko tehdä läksyt? Miksi esim. elokuvien ikärajoja tulee noudattaa? Miksi on pakko käydä kaikissa harrastuksissa, esim. pianotunneilla?

14.12.2016

Vartio haastaa paikallisen urheiluseuran tai yhdistyksen ryhmän esimerkiksi jalkapallopeliin tai lähtemään yhteiselle retkelle. Mikäli lippukunnalla on jokin taustayhteisö, kuten seurakunta tai kilta, voitte haastaa myös heidät.

14.12.2016

Vartio luo kaveruuden aakkoset. Vartio miettii aakkosten kirjaimilla alkavia hyvää kaveruutta edistävän taitoja tai ajatuksia siitä, millainen on kiva kaveri. Vartio kokoaa ajatuksensa ylös esimerkiksi suurelle pahville askarrellen tai puualustalle rakentaen. Tämä toimii hyvänä pohjana esimerkiksi vartion sääntöjä luodessa. Vartio laittaa tuotoksensa seinälle muistuttamaan siitä, millainen ryhmä voi parhaimmillaan olla. Kuinka olla kiva kaveri? Miten saada hyviä kavereita? Miten olla ryhmänä mukava? Kuinka saada uusia jäseniä omaan ryhmään? Kuinka päästä osaksi ryhmää? Miten ryhmähenki muodostuu? Millainen on meidän vartiomme?

Esimerkkejä:

A= Avun anto

E= Erilaisuuden hyväksyminen

H= Huumorintaju

L= Luottamus

O= Omien resurssien ymmärrys

P= Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

14.12.2016

Mitä tarvitaan, jotta ryhmä pystyy toimimaan yhdessä? Vartio järjestää kokkisodan, jossa kullekin joukkueelle jaetaan tietty summa rahaa, esimerkiksi kymmenen euroa, jolla heidän tulee käydä ostamassa raaka-aineet ja valmistaa ostamistaan raaka-aineista maittava ateria. Kaupassa käymiseen kannattaa antaa aikarajoitus samoin kuten itse aterian valmistamiseen. Kukin joukkue esittelee lopuksi tuotoksensa. Vartio keskustelee samalla ruoan valmistusprosessista. Syntyikö ruoka vaivattomasti? Tehtiinkö päätös ruokalajista yhdessä? Ottiko joku porukassa johtajan aseman? Saiko kaikki sanoa mielipiteensä?

14.12.2016

Vartio luo seurustelulle pelisäännöt. Vartio kirjoittaa pahville, mitä sääntöjä seurusteluun pitäisi liittyä. Vartionjohtajan on hyvä herättää keskustelua aiheesta, esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Miksi seurustelulla tulee olla säännöt? Täytyykö jokaisen seurustelusuhteen yhteydessä laatia kirjalliset säännöt? Voitte myös esimerkiksi näytellä erilaisia ‘’seurustelukohtauksia’’ ja jatkaa sääntöjen luomista näiden pohjalta. Näyteltäviä seurustelukohtauksia voi olla esimerkiksi läheisyyden osoittamisen eri muodot. Tarpojat vaihtavat rooleja eri esimerkeissä.

14.12.2016

Lisää vinkki

Lisää liite