Tarpoja kokee yhteenkuuluvuutta vartionsa kanssa.

Valikko

Me-henki

Tavoite: Tarpoja kokee yhteenkuuluvuutta vartionsa kanssa.

Kuvaus:

Vartion jäsenet tutustuvat toisiinsa ja luovat hyvää me-henkeä. Tämän aktiviteetin harjoituksia, kuten ryhmäytymisleikkejä, kannattaa jakaa useaan alkuvaiheen kokoukseen. Valmiita harjoituksia löytyy myös esimerkiksi paussimateriaalista.

Vaikka vartio jatkaisikin samassa kokoonpanossa seikkailijaikäkaudesta, on ryhmäytymisharjoituksia hyvä tehdä joka tapauksessa, jotta myös vartionjohtaja ja luotsi pääsevät osaksi ryhmää. Erityisen tärkeitä harjoitukset ovat niissä tilanteissa, jolloin ryhmään liittyy uusia jäseniä. Jos uusi jäsen tulee mukaan kesken toimintakauden, on myös silloin hyvä ottaa joitakin ryhmäytymisharjoituksia osaksi koloiltoja.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: kolo retki
Taitoalueet: Partiokulttuuri Sosiaaliset taidot
Kesto: 2 h
Kasvatustavoitteet: Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen Rehtiys
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa ryhmäytymisharjoitukset. Hän valitsee ne etukäteen yhdessä luotsin kanssa. Vartionjohtaja varaa mukaan harjoituksissa tarvittavat välineet. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa miettimään juuri kyseiselle ryhmälle sopivia ryhmäytymisharjoituksia. Harjoitusten aikana luotsi antaa vartionjohtajalle tilaa johtaa harjoitukset, jotta tarpojille muodostuu selkeä kuva siitä, että vartionjohtaja on ryhmän vastuullinen johtaja.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa tarpojaksi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Johtaja pyytää kaikkia istumaan ympyrämuodostelmaan ja antaa jokaiselle palan paperia.

Jokaisen tehtävänä on piirtää yksinkertainen kuva paperille siitä, mitä partio itselle merkitsee. Toisille
puhuminen tämän tehtävän aikana on kielletty.

Kun on valmista, jokainen osallistuja ojentaa paperinsa sille henkilölle, joka istuu hänen oikealla
puolellaan. Jokainen katsoo nyt paperia, jonka sai, taittaa paperin kahtia ja kirjoittaa päälle, mitä hän ajattelee
kuvan esittävän. Paperi ojennetaan jälleen oikealla puolella istuvalle henkilölle. Nyt jokainen osallistuja lukee itsekseen määritelmän, taittaa paperin niin, ettei kirjoitus näy, ja piirtää kuvan siitä, miten ymmärsi juuri lukemansa määritelmän.

Näin jatketaan: joka toisella vaihdolla siis kirjoitetaan, mitä saatu kuva omasta mielestä esittää, ja
joka toisella piirretään saatu teksti. Kierros päättyy, kun jokainen saa oman paperinsa takaisin. Kuvat
ja tekstit paljastetaan ja niistä keskustellaan yhdessä. On tärkeää, että joka kierroksella JOKO vain nähdään kuva TAI kirjoitus edelliseltä kierrokselta. Erilliset paperit tai vihkot voivat olla helpompia käyttää kuin vain yksi paperi, mutta niiden tulee liikkua yhtä aikaa.

Kierroksen jälkeen johtaja pyytää tarpojia etsimään yhteneväisyyksiä piirroksista. Mitä eroja ja samankaltaisuuksia löytyi? Johtajan tehtävänä on rohkaista tarpojia jakamaan kokemuksiaan. Mistä asioista he pitävät eniten partiossa?

Lähde: Muistelemispäivämateriaali 2017

1.5.2017

Jokainen osallistuja tarvitsee paperin, joka kiinnitetään hänen selkäänsä. Jokainen tarvitsee myös kynän.
Vartion jäsenet kiertelevät huoneessa. Johtajan merkistä jokainen hakeutuu toisen vartiolaisen luo ja kirjoitta hänen paperiinsa positiivisen viestin. Viesti voi olla esimerkiksi:
- kannustava lainaus (runonpätkä, motto, sananlasku tms.)
- Jotain mikä saa hänet nauramaan
- kyseisen henkilön luonteenpiirre, jota todella arvostat
- kyseisen henkilön ulkomuodosta jotain mistä pidät
Tähän harjoitukseen kannattaa varata aikaa tarpeeksi niin, että kaikki ehtivät kirjoittaa kaikkien paperiin riittävän rauhassa.
Kun kirjoitukset ovat valmiit, vartio istuu piiriin ja irroittaa paperit selistään. Jokainen saa lukea rauhassa saamansa viestit ja pohtia niitä hetken. Miltä viestien lukeminen tuntui? Oppiko viesteistä jotain uutta itsestä? Vartion jäsenet voivat myös lukea osan viesteistä ääneen, jos se tuntuu hyvältä, ja kertoa miksi juuri se viesti tuntui mukavalta.
Paperit kannattaa säilyttää ja niihin kannattaa palata synkillä hetkillä piristyseksi.
Lähde: Muistelemispäivä 2016

1.5.2017

Vartio pohtii yhdessä missä tehtävässä kukakin vartion jäsen on hyvä. Luotsi huolehtii siitä, että jokainen todella saa positiivista palautetta. Jokaiselle vartiolaiselle voidaankin jakaa tarpon ajaksi luottamustehtävä omien vahvuuksien mukaisesti. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi kotisivujen päivittäjä, taloudenhoitaja, välipalavastaava ja päiväkirjan kuvittaja.

15.12.2016

Kutsun sinut viereeni –harjoitus. Leikkijät istuvat ringissä, jossa on yksi ylimääräinen tuoli. Tyhjän tuolin oikealla puolella istuva aloittaa leikin kutsumalla jonkun henkilön viereensä istumaan positiivisen ominaisuuden perusteella.

Esimerkiksi: Elisa - kutsun sinut, koska saat minut usein nauramaan. Vartio voi sopia, että kerran kutsuttua ei voi kutsua uudelleen, ennen kuin kaikki on kertaalleen kutsuttu. Harjoituksen lopuksi kannattaa hetki pohtia ja keskustella yhdessä siitä, miltä harjoitus tuntui. Oliko muita helppoa kutsua? Miltä tuntui tulla kutsutuksi?

15.12.2016

Jokaisen leikkijän tehtävänä on valita annetun asian perusteella joku toinen leikkijä asettamalla oikea käsi hänen olkapäälleen. Annettujen kriteerien tulee olla positiivisia ja vartionjohtajan sekä luotsin tulee seurata, että kaikki leikkijät tulevat jossain vaiheessa valituksi.

Ehdotuksia valintakriteereiksi:

-       Ihminen, johon tutustuin ensimmäisenä.

-       Ihminen, jolla on taito olla myös hiljaa.

-       Ihminen, jonka kanssa perustaisit bändin, sirkuskoulun, kahvilan, matkatoimiston, teatterin...

-       Ihminen, jonka ottaisit henkivartijaksesi, kampaajaksesi, kuuntelijaksesi, autokauppaan avustajaksi...

-       Ihminen, joka on mielestäsi rohkea, kekseliäs, kannustava, oikeudenmukainen, hymyilevä, ahkera...

15.12.2016

Vartio miettii vahvuuksiaan. Vartio valmistaa vartiosta kertovan hyvien ominaisuuksien julisteen. Paperin keskelle rajataan neliö, johon kirjoitetaan kolme ominaisuutta, jotka ovat kaikilla vartion jäsenillä. Tämän jälkeen reunoille rajataan alue jokaiselle vartion jäsenelle. Alueelle kirjoitetaan nimen lisäksi kolme hyvää ominaisuutta, jotka kuuluvat vain tälle tarpojalle.

15.12.2016

Lisää vinkki

Lisää liite