Tarpoja ymmärtää omien tekemisiensä vaikutuksen toisten hyväksi.

Valikko

Suhde toiseen: Päivän hyvä työ

Tavoite: Tarpoja ymmärtää omien tekemisiensä vaikutuksen toisten hyväksi.

Kuvaus:

Tarpoja harjoittelee hyvien töiden tekemistä omassa ympäristössään. Tarpoja huomaa paikkoja, joissa apua tarvitaan ja osaa tarttua toimeen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: kaupunki kolo koti muu
Taitoalueet: Arkielämän taidot Kansalaistaidot Päivän hyvä työ Tapakulttuuri
Kesto: 1 – 2 tuntia
Kasvatustavoitteet: Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen Rehtiys Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Sopii luotsin kanssa aktiviteetin toteutuksesta. Tarvittaessa pyytää luotsin apua. Tarpojien kanssa on hyvä käydä läpi ennen aktiviteetin toteutusta yhteisistä pelisäännöistä. Vartionjohtaja kannustaa tarpojia osallistumaan aktiviteetin toteutukseen. Luotsin tehtävä: Keskustelee vartionjohtajan kanssa millainen toteutustapa sopii vartiolle. Tukee vartionjohtajaa tehtävässään. On tarvittaessa mukana aktiviteetin suunnittelussa ja  toteutuksessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta -tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Keksikää tapa ilahduttaa muita. Voitte osallistua esimerkiksi yhteisvastuukeräykeen paistamalla lettuja tapahtuman yhteydessä yhteivastuueräyksen hyväksi. Voitte myös mennä paikkaan, jossa liikkuu paljon ihmisä ja kehua vastaantulijoita.

6.2.2017

Vartio askartelee palveluseteleitä, joita tarpojat voivat antaa perheenjäsenille tai vaikkapa lippukunnan muille johtajille. Palvelusetelien aiheina voivat olla tavanomaisten kotitöiden lisäksi esimerkiksi palveluseteli, joka oikeuttaa 30 minuutin niska- hartiaseudun hierontaan.

6.2.2017

Tarpoja vartio opettelee ja tekee harvoin tehtyjä kotitöitä kololla, esimerkiksi leipoo, tekee suursiivousta, kämpän tai pihan syys- tai kevätsiivousta tai maalaa. Vaihtoehtoisesti voidaan miettiä, millaisia kotitöitä kotona on. Jaetaan kotityöt vartiolaisille niin, että kukin saa yhden uuden kotityön, jota tekee kahden viikon ajan kotona niin paljon kuin mahdollista. Palkitaan se, joka eniten on työtään tehnyt. Kotityöt voidaan esimerkiksi arpoa tarpojien keske Kannusta vartiolaisia valitsemaan ja opettelemaan sellaisia kotitöitä tai kolon töitä, joita he eivät aikaisemmin ole paljon tehneet.

6.2.2017

Tarpoja sopii perheensä kanssa kotitöistä tietylle ajanjaksolle ja hoitaa ne sovitusti. Tarpojat sopivat yhdessä ajanjakson, jolle he sopivat kotitöiden tekemisen. Kun ajanjakso on mennyt, käykää yhdessä läpi minkälaisia kotitöitä kukin on tehnyt. Miltä tuntui tehdä sovittu työ ajanjakson aikana? Kuka työn tekemisestä hyötyi? Millaista palautetta tarpoja sai kotona tehdystä työstä. Vartio voi myös pohtia, miltä tuntuisi, jos asuisi itsekseen ja kotityöt olisivat täysin hänen itsensä varassa.

6.2.2017

Lisää vinkki

Lisää liite