Tarpoja syventää tietämystään jokamiehenoikeuksista. Tarpoja osaa myös kertoa jokamiehenoikeuksista muille.

Valikko

Suhde yhteiskuntaan: Jokamiehenoikeudet

Tavoite: Tarpoja syventää tietämystään jokamiehenoikeuksista. Tarpoja osaa myös kertoa jokamiehenoikeuksista muille.

Kuvaus:

Tarpojavartio kertaa jokamiehenoikeudet ja harjoittelee kertomaan niistä muille.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: leiri metsä muu retki
Taitoalueet: Kansalaistaidot Metsä
Kesto: 2 h
Kasvatustavoitteet: Johonkin kuuluminen ja sitoutuminen Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja kertaa ensin itse jokamiehenoikeudet ja sen jälkeen valitsee vartiolle sopivan tavan käydä niitä läpi. Jokamiehenoikeudet löytyvät osoitteesta http://www.jokamiehenoikeudet.fi, josta löytyy myös testi oman tietämyksen määrittelyyn. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa löytämään vartiolle sopivan tavan opetella tai kerrata jokamiehenoikeuksia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Yhteiskunta -tarppo

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartio järjestää seikkailijoille jokamiehenoikeuksista kokouksen.

Voitte suunnitella seikkailijoille yhdessä tavallisen kokoontumisen ja jakaa tästä jokaiselle tarpojalle tai tarpojaparille oman osuuden vedettäväksi. Tai voitte järjestää rastiradan tai pienen kilpailun, jossa jokainen tarpoja toimii omalla rastillaan. Sopii myös toteutusvinkiksi Johtamistehtävä – Luonto –aktiviteettiin.

6.2.2017

Jokamiehenoikeudet voi kerrata esimerkiksi muistipelillä, dominolla, etsimällä pikkurasteja kolon lähiympäristöstä tai kokoamalla yksittäisistä sanoista lauseita. Voit kertoa tarinaa retkeilijästä, joka välillä noudattaa jokamiehenoikeuksia ja välillä rikkoo niitä. Tarpojien tehtävänä on tunnistaa tarinasta oikea ja väärä toiminta. Koettakaa tunnistaa jokamiehenoikeuksia myös näyttelemällä, piirtämällä tai selittämällä niitä aliaksen tapaan.

6.2.2017

Vartio tekee huoneentaulun jokamiehenoikeuksista. Perinteisen luettelon lisäksi voi piirtää kuvan, jossa erilaiset jokamiehenoikeudet tulevat esille. Taulun sijasta voi valmistaa myös pelin.

6.2.2017

Lisää vinkki

Lisää liite