Vaeltajalla ymmärtää, mikä on kehityskeskustelun merkitys. Hän osaa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Valikko

Kehityskeskustelu

Tavoite: Vaeltajalla ymmärtää, mikä on kehityskeskustelun merkitys. Hän osaa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu kehityskeskusteluihin. Vaeltaja käy läpi kehityskeskustelumalleja esimerkiksi erilaisten kehityskeskustelulomakkeiden avulla. Hän suunnittelee kehityskeskustelun omille johdettavilleen (esimerkiksi projektissa) tai osallistuu itse kehityskeskusteluun. Vaeltaja pohtii omaa osaamistaan ja mahdollisuuksiaan kehittyä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo
Kesto: 2 x 2 tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja etsii tietoa kehityskeskusteluista ja erilaisia kehityskeskustelurunkoja hyödynnettäväksi. Luotsi pitää kehityskeskustelun esimerkiksi suunnantarkastuksessa. Luotsi kertoo omista kokemuksistaan kehityskeskusteluista ja antaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oman työpaikkansa kehityskeskustelurungon näytille ja keskustelun pohjaksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Arjen taidot

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Käyn kehityskeskustelun partiossa joko partiopestissäni tai lippukunnan vaeltajana. Kehityskeskustelun voi pitää luotsini tai minut pestannut henkilö.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Käyn kehityskeskustelun työpaikallani. Kerron kokemuksestani muille vartiossani. Mitä kehityskeskustelussa käytiin lävitse? Miten osasin kertoa partiossa hankkimastani osaamisesta? Minkälaisia tavoitteita kehityskeskustelussa asetettiin?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Täytän Empower yourself -työkalun taulukon pohtien samalla, mitä olen partiossa oppinut. Käyn luotsinin kanssa kehityskeskustelun, jossa käytän työkalua hyväkseni.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Käyn kehityskeskustelun johtamani projektiryhmän kanssa. Suunnittelen kehityskeskustelun jokaiselle projektiryhmän jäsenelle ja käyn keskustelun jokaisen kanssa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite