Vaeltaja osaa hakea töitä tuomalla omaa osaamistaan esille. Vaeltaja osaa etsiä työpaikkoja ja hakea töitä erilaisilla keinoilla. Hän ymmärtää mitä työsopimuksessa sopii.

Valikko

Töitä päin

Tavoite: Vaeltaja osaa hakea töitä tuomalla omaa osaamistaan esille. Vaeltaja osaa etsiä työpaikkoja ja hakea töitä erilaisilla keinoilla. Hän ymmärtää mitä työsopimuksessa sopii.

Kuvaus:

Vaeltaja etsii internetistä vinkkejä työhakemuksen ja ansioluettelon sisältöön ja etsii työpaikan joka häntä kiinnostaa. Hän kirjoittaa johonkin avoinna olevaan työtehtävään työhakemuksen ja ansioluettelon, tai päivittää olemassa olevat tiedostot. Vaeltaja harjoittelee työhaastattelua hakemaansa paikkaan yhdessä muiden vaeltajien tai luotsin kanssa. Vaeltaja tutustuu hakemansa paikan alan työehtosopimukseen ja asioihin, jotka täytyy allekirjoittaa työsopimuksessa. Hän tutustuu ammattiliittoon.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: kaupunki koti Kolo
Kesto: 3 x 2 tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja sopii tapaamisajankohtia ja tuo mukanaan työhakemuksen ja ansioluettelon päivittämiseen liittyvää materiaalia. Luotsi kommentoi työhakemusta ja ansioluetteloa sekä pitää työhaastatteluharjoitukset vaeltajille. Luotsi auttaa vaeltajaa myös mahdolliseen epäonnistuneeseen työnhakuun liittyvän turhautumisen purkamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Arjen taidot

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vierailemme TE-palveluissa tai korkeakoulun urapalvelussa / opinto-ohjaajalla. Millaisia palveluja niissä tarjotaan nuorille työnhakuun? Saimmeko uusia vinkkejä? Mitä keinoja vierailukohteessa suositeltiin oman työnhaun tehostamiseksi?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustun ammattiliittojen opiskelijoille tarjoamiin palveluihin. Jos ammattiliitto tarjoaa nuorille esimerkiksi tilaisuuksia, osallistun mahdollisuuksien mukaan oman ammattiliittoni tilaisuuteen.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Teen työnhakuvideon ja hyödynnän sosiaalista mediaa työnhaussa. Luon itselleni esimerkiksi oman blogin tai internetsivun. Teen työnhakuun suunnitellun vimeotilin ja luon itselleni LinkedIn-profiilin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Keksimme hauskan tavan tutustua työehtosopimuksiin. Valitsemme meitä kiinnostavien alojen työehtosopimukset. Vartionjohtaja tai kukin tahollaan valmistelee esimerkiksi tietovisan, bingon tai kaupunkisuunnistuksen aiheesta.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kerron partiossa oppimistani taidoista. Hyödynnän Kuksaa ja Empover yourself -työkalua sanoittaakseni partiossa oppimiani asioita. Tuon työhakemuksessa ja ansioluettelossa esille partiossa oppimiani asioita osa-alueilta, joista hakemassani työssä voisi olla hyötyä. Harjoittelen ennen työhaastattelua kertomaan omista partiossa oppimista taidoistani.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite