Vaeltaja osaa arvioida omia syitä valintojensa takana ja muuttaa niitä tarvittaessa. Hän tunnistaa partioaatteen vaikutuksen elämäänsä. Vaeltaja suhteuttaa oman toimintansa ja kulutustottumuksensa vallitsevaan maailman tilanteeseen.

Valikko

Oma moraali ja eettisyys

Tavoite: Vaeltaja osaa arvioida omia syitä valintojensa takana ja muuttaa niitä tarvittaessa. Hän tunnistaa partioaatteen vaikutuksen elämäänsä. Vaeltaja suhteuttaa oman toimintansa ja kulutustottumuksensa vallitsevaan maailman tilanteeseen.

Kuvaus:

Vaeltaja pohtii arjen valintojaan sekä syitä omien päätöstensä takana. Vaeltaja haastaa itsensä katsomaan asioita useasta eri näkökulmasta ja etsii perusteluja erilaisille valinnoille. Vaeltaja tarkastelee vaeltajalupauksen ja -ihanteiden näyttäytymistä valintatilanteissa elämän eri vaiheissa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo
Kesto: viikko
Johtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja käytännön järjestelyistä sekä mahdollisista etukäteisvalmisteluista, esimerkiksi väitelauseiden miettimisestä. Luotsi huolehtii siitä, että jokaisen mielipide kuunnellaan ja että jokainen voi ilmaista kantansa turvallisesti. Luotsi sekä opastaa että kannustaa tapamuutokseen, jos siihen ilmenee tarvetta. Luotsin tehtävänä ei ole tuoda omia asenteitaan esille.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Eettinen arki

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Pidämme viikon ajan kirjaa omista valinnoistamme käyttäytymisemme suhteen. Viikon jälkeen vertaamme tuloksia vaeltajien ihanteisiin ja pohdimme, onko tekemissämme valinnoissa jotain muutettavaa suhteessa vaeltajien ihanteisiin. Teenkö erilaisia valintoja partiossa, työ- tai opiskelupaikalla tai muussa elämässä?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Teemme väittämiä päivän polttavista aiheista (Ostan vain luomua, Suomen rajat tulee avata kaikille, Jokaisella on oikeus osoittaa mieltään) ja asetumme janalle sen mukaan kuinka vahvasti olemme asiasta mieltä. Tarkastelemme mihin kohtaan janaa sijoitumme. Perustelemme jokainen vuorollamme sijaintimme. On hyvä muistaa, että samoilla perusteluilla voi olla hyvinkin eri kohdissa janaa. Lopuksi pohdimme teimmekö valintoja oman päätöksen mukaan vai ryhmäpaineen alaisena.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tarkkailemme suhtautumistamme moninaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen käytännön tekoina. Mietimme mistä asioista meillä itsellämme on ennakkoluuloja ja haastamme ne esimerkiksi tutustumalla sisupartiotoimintaan tai tekemällä vapaaehtoistempauksen maahanmuuttajien tai pakolaisten parissa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Järjestämme vartiollemme arvoillan, jota ennen valmistaudumme vastaamalla seuraaviin valintatilanteisiin. Vertailemme vartiomme päätöksiä ja keskustelemme mistä mahdolliset erot tai samanmielisyydet johtuvat.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite