Vaeltaja osaa seurata omaa fyysistä kuntoaan ja parantaa sitä tavoitteidensa mukaan.

Valikko

Kuntotesti

Tavoite: Vaeltaja osaa seurata omaa fyysistä kuntoaan ja parantaa sitä tavoitteidensa mukaan.

Kuvaus:

Vaeltajat tekevät kuntotestin, joka määrittää heidän fyysisen kuntonsa. Tulosten perusteella vaeltajat laativat itselleen tavoitteita kuntonsa parantamiseksi haluamalleen tasolle esimerkiksi vaativaa vaellusta, kymmenen kilometrin juoksua tai varusmiespalvelusta varten. Tavoitteiden saavuttamiseksi vaeltajat suunnittelevat kunto-ohjelman ja seuraavat sen toteutumista.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Liikuntasali Kolo
Kesto: Testi 1,5h + harjoitukset
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi etsiä sopivan kuntotestin tai hankkia ohjaajan testin tekemistä varten. Luotsi voi toimia testaajana tai kannustajana testitilanteessa. Luotsi voi myös harjoittelujakson aikana kysellä säännöllisesti vaeltajan kuulumisia hankkeen tiimoilta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Fyysinen hyvinvointi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Etsimme tietoa erilaisista kuntotesteistä ja toteutamme jonkun niistä. Hyviä testejä ovat esimerkiksi UKK-kävelytesti erityisesti heikko- ja normaalikuntoisille tai Cooperin-testi. Lisätietoa UKK-kävelytestistä löytyy UKK-instituutin internetsivuilta. Cooperin-testi on yksinkertainen. Siinä juostaan (tai kävellään) 12min aikana mahdollisimman pitkä matka metreissä mitattuna. Tuloksista kertovia taulukoita löytyy internetistä. Toteutamme kuntotestin useampaan kertaan vuoden aikana, jolloin saamme tietoa kuntomme kehityksestä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Osallistun opiskelijaliikunnan tai muuhun paikkakunnalla järjestettävään kuntotestiin itse tai koko vartion kanssa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Harjoittelemme yhdessä kukin omia tavoitteita kohti ja saamme näin kannustusta toisiltamme.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite