Vaeltaja rakentaa omaa identiteettiään ja vahvistaa omia näkemyksiään.

Valikko

Töissä uskonnollisessa yhteisössä

Tavoite: Vaeltaja rakentaa omaa identiteettiään ja vahvistaa omia näkemyksiään.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin uskonnollisiin ammatteihin tai luottamustoimiin perusteellisen keskustelun tai työn seuraamisen kautta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: muu
Kesto: päivä
Johtajan tehtävä: Luotsi kannustaa ja rohkaisee vaeltajaa ottamaan yhteyttä häntä kiinnostavaan tahoon ja järjestämään lähempi tutustuminen. Tutustumisen jälkeen luotsin on hyvä jutella vaeltajan kanssa kokemuksesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Hengellisyys ja henkisyys

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Otan yhteyttä seurakuntaan tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön ja pyydän saada tutustua jonkun työntekijän työhön kunnolla. Haastattelen työntekijää tai vietän aikaani työntekijän kanssa sekä keskustelen ammatin piirteistä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Katsomme dokumentin, joka kertoo papin tai muun uskonnollisen yhteisön työntekijän ammatista. Mitä haasteita ihminen voi uskonnollisessa työssä kohdata? Miten työskentely uskonnollisessa yhteisössä eroaa maallisemmasta ammatista?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Ryhdyn luottamushenkilöksi seurakunnassa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä. Tutustun luottamushenkilön roolista käsin työntekijöiden arkeen.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Luen uskonnollisen yhteisön työntekijän kirjoittaman teoksen (esimerkiksi Eero Huovinen Sydämen puhetta) tai kirkon ammateista tehtyjä tutkimuksia. Pohdin lukemisen jälkeen, mikä tekee ammatista raskasta, mikä puolestaan on se, joka houkuttelee ihmistä uskonnollisen työn pariin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite