Vaeltaja osaa ylläpitää erilaisia ihmissuhteitaan rakentavasti.

Valikko

Ihmissuhteeni

Tavoite: Vaeltaja osaa ylläpitää erilaisia ihmissuhteitaan rakentavasti.

Kuvaus:

Vaeltaja pohtii erilaisia ihmissuhteitaan ja niiden merkitystä elämässään.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo
Kesto: 1,5 - 5 tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii tarvittavista järjestelyistä. Luotsi huolehtii, että keskustelu on turvallista, eikä ketään loukata. Tarvittaessa hän käy keskusteluja erikseen yksittäisten vaeltajien kanssa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ihmisten kanssa

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Keskustelemme erilaisten ihmissuhteiden eroista. Mietimme mikä on ominaista ystävyyssuhteille, sukulaissuhteelle, parisuhteelle, työelämän ihmissuhteille ja partiokaverisuhteissa. Minkälaisia suhteita minulla on ja mitä ne merkitsevät minulle? Miten erilaisia suhteita täytyy pitää yllä ja kehittää? Mitä sitten jos suhde loppuu?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kirjoitamme jokainen viisi tärkeintä asiaa hyvässä parisuhteessa erillisille lapuille. Laitamme kaikki laput kaikkien nähtäville ja keskustelemme yhdessä. Löydämmekö samankaltaisia asioita tai suuria eroja?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kertaan tarvittaessa mindmapin eli käsitekartan tai sosiogrammin teko-ohjeet. Teen mindmapin tai sosiogrammin ihmissuhdeverkostostani ja peilaan siinä omia ihmissuhteitani. Laitan mindmapissa tai sosiogrammisa itseni keskelle ja sijoitan kuviossa lähelleni ihmiset, joiden koen olevan läheisimpiä. Pohdin, miksi kuvioni näyttää juuri sellaiselta kuin se näyttää. Haluaisinko jonkun ihmisen olevan lähempänä tai kauempana?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Elämäni ihmiset kuvana. Mietin hyvän tavan kuvantaa elämässäni vaikuttaneita ihmisiä. Voin kuvata heidät esimerkiksi aikajanalle tai muuhun itselleni sopivaan malliin. Harjoituksen tarkoituksena on pohtia, millaisia ihmisiä elämääni on liittynyt ja millaisissa tilanteissa. Mitkä ihmissuhteet ovat pysyneet ja mitkä päättyneet? Miksi?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite