Vaeltaja toteuttaa kansainvälisyyttä Suomessa. Hän osaa esitellä omaa kulttuuriaan ja sen tapoja vieraalle.

Valikko

Kansainvälisyyttä Suomessa

Tavoite: Vaeltaja toteuttaa kansainvälisyyttä Suomessa. Hän osaa esitellä omaa kulttuuriaan ja sen tapoja vieraalle.

Kuvaus:

Vaeltaja esittelee suomalaista partiotoimintaa ja yhteiskuntaa toisesta kulttuurista kotoisin olevalle.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: retki Kolo muu
Kesto: -
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii yhteydenpidosta ulkomaalaisiin partiolaisiin. Hän kannustaa kaikkia vartion jäseniä osallistumaan vieraskieliseen viestintään. Luotsi auttaa tarvittaessa kontaktien etsimisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kansainvälinen partio

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Järjestämme yhdessä koko lippukunnan kanssa tapahtuman, jossa järjestetään partiomaista ohjelmaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen asukkaille tai muulle maahanmuuttajien yhteisölle, esimerkiksi jonkin uskontokunnan
yhdistykselle. Tapahtuma voi sisältää esimerkiksi rastiradan, iltanuotion tai luontoretkeilyä. Samalla maahanmuuttajat saavat tietää, mitä partio on Suomessa ja kuinka siihen pääsee mukaan.

Lähde: Yhteiseen partioon

30.9.2017

Toimin piirin tai Suomen Partiolaisten leirin vastuuta sisältävissä kansainvälisissä tehtävissä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Etsimme itsellemme kirjekaverivaeltajavartion jostain päin maailmaa. Voimme olla yhteydessä perinteisillä kirjeillä tai sosiaalisen median tai sähköpostin välityksellä. Viestinvaihdon tavoitteena on tutustua kirjekaverivartion toteuttamaan partio-ohjelmaan ja vertailla sitä Suomessa käytössä olevaan ohjelmaan. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on eri ikäkausien toiminnassa eri maiden partiotoiminnassa? Miten partiotapahtumat eroavat toisistaan? Entäpä partion tavoitteet ja toteutustavat?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tarjoamme Suomeen leirille tuleville partiolaisille mahdollisuutta yöpyä kotonani tai kutsumme vaeltajavartion ulkomailta oman vartiomme vieraiksi. Esittelemme partiolaisille suomalaista partiota sekä yhteiskuntaa. Keskustelemme vieraiden kanssa partion yhtäläisyyksistä ja eroista Suomessa ja vieraiden kotimaassa. Suomessa vierailevia partiolaisia voimme löytää esimerkiksi Suomen Partiolaisten kv-asiamiesten tai piirin kv-vastaavan tai työntekijän avulla.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Otan hoitaakseni lippukuntamme partiolaisten kansainvälisyyskasvatuksen. Esittelen lippukunnallemme Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiä hankkeita. Järjestän esimerkiksi seikkailijoiden leirin, jolla tehdään Suomen ja Senegalin partiolaisten väliseen Woomal-kumppanuushankkeeseen liittyviä aktiviteetteja. Huolehdin siitä, että lippukuntalaiseni ymmärtävät partion olevan kansainvälinen liike.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Järjestämme lippukunnassamme tai alueen vaeltajien kesken Jamboree on the Air (JOTA) tai Jamboree on the Internet (JOTI) -tapahtuman. Pyrimme tapahtuman aikana ottamaan yhteyttä mahdollisimman moneen maahan. Jos mahdollista, voimme yrittää selvittää tarkempia tietoja kyseisten maiden partiotoiminnasta valitsemamme teeman mukaan.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite