Vaeltaja tuntee erilaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä ja ymmärtää laskumenetelmät niiden takana. Vaeltaja suhtautuu kriittisesti eri medioissa näkyviin laskelmiin ja osaa arvioida niiden todenmukaisuutta.

Valikko

Jalanjälkeni

Tavoite: Vaeltaja tuntee erilaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä ja ymmärtää laskumenetelmät niiden takana. Vaeltaja suhtautuu kriittisesti eri medioissa näkyviin laskelmiin ja osaa arvioida niiden todenmukaisuutta.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää millaisia ekologisia jalanjälkimerkkejä on olemassa. Erityisesti hän kiinnittää huomiota jalanjälkimerkkien laskumenetelmiin ja tieteelliseen taustaan. Hän laskee itselleen pari jalanjälkeä ja pohtii miten ne kuvaavat hänen elämänsä ympäristövastuullisuutta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo
Kesto: 2 tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi etsiä etukäteen muutamia eri jalanjäljen laskutapoja. Vartionjohtaja ohjaa muita esittämään kriittisiä huomioita laskutavoista. Luotsi ohjaa vaeltajia kriittiseen ajatteluun.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävä kehitys

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Laskemme oman hiilijalanjälkemme. Käytämme laskuissa eri jalanjälkilaskureita ja vertailemme niiden mittaustapoja ja saamiamme tuloksia. Mikä mittareista sopii parhaiten nuorten yksineläjien jalanjäljen mittaamiseen, mikä taas suurperheelliselle? Mitä asiaa mittarissa ei otettu huomioon ja mikä vastaus korostui tuloksessa?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Seuraan elämis- ja ruokailutottumuksiani parin päivän ajan. Lasken niille vesijalanjäljen. Erilaisia laskureita löytyy hakusanalla water footprint. Tutkin miltä alueilta paljon vesivaroja käyttävät tuotteet (esimerkiksi suklaa) tulevat ja kärsivätkö kyseiset alueet kuivuudesta. Pohdin onko oikein viedä vesirikkaita tuotteita pois maasta. Mietin, olisiko minun syytä muuttaa kulutustottumuksiani.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Vertailen eri tuotteissa ja mainoksissa käytettäviä jalanjälkimerkintöjä. Selvitän miten ne on laskettua ja ovatko merkinnät vertailukelpoisia.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite