Vaeltaja tunnistaa ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Hän osaa tarkastella oman toimintansa vaikutuksia ja tarpeen tullen muuttaa omaan toimintaansa kestävämpään muotoon.

Valikko

Suhteeni ympäristöön

Tavoite: Vaeltaja tunnistaa ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Hän osaa tarkastella oman toimintansa vaikutuksia ja tarpeen tullen muuttaa omaan toimintaansa kestävämpään muotoon.

Kuvaus:

Vaeltaja havainnoi jonkin ajanjakson ajan ihmisten toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristöön. Hän keskustelee omasta suhteestaan ympäristöön, pohtii millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallaan on ja tuo itselleen ilmi tärkeitä ympäristöaiheita.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: retki Kolo
Kesto: -
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi toimia keskustelun johtajana ja houkutella kaikkia mukaan kertomaan mielipiteitään. Luotsin tehtävänä on haastaa vaeltajia ajattelemaan kriittisesti ja tekemään havaintoja omista toimistaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävä kehitys

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Teen kaverini kanssa vieraaseen paikkaan yön yli kestävän retken, jonka aikana yövymme maastossa. Havainnoimme retken aikana erilaisia ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä ja pidämme niistä kirjaa. Otamme itse retkipaikan, varusteiden ja yöpymistavan valinnassa erityisesti huomioon ympäristönäkökohdat.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Selvitämme järjestetäänkö alueellaamme esimerkiksi kaupungin, järjestöjen tai korkeakoulujen toimesta avoimia ympäristöön liittyviä luentoja/esityksiä ja osallistumme niihin. Tuomme myös aktiivisesti omia mielipiteitämme ja kysymyksiämme esiin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Omistanko itse tai joku läheiseni metsää? Miten omilla toimilla voi vaikuttaa Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen? Vaikka en omistaisikaan metsää niin, mikä rooli näillä metsillä on ilmastonmuutoksessa? Soitan paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen ja kysyn miten metsät ja niiden hoito vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Tutustun myös mille metsien monimuotoisuutta tukeville tahoille tahoille voin myydä tai lahjoittaa metsäni.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite