Vaeltaja osaa kertoa partion mahdollisuuksista ihmisille, joille partiotoiminta ei ole ennestään tuttua. Hän selvittää, mitä avoin partio tarkoittaa, ja tietää, ketkä partiota harrastavat. Vaeltaja osaa keksiä uusia ja kehittää olemassa olevia ideoita partion esilletuomiseksi erilaisille kohderyhmille.

Valikko

Avoin partio

Tavoite: Vaeltaja osaa kertoa partion mahdollisuuksista ihmisille, joille partiotoiminta ei ole ennestään tuttua. Hän selvittää, mitä avoin partio tarkoittaa, ja tietää, ketkä partiota harrastavat. Vaeltaja osaa keksiä uusia ja kehittää olemassa olevia ideoita partion esilletuomiseksi erilaisille kohderyhmille.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu siihen, mitä avoimuus partiossa tarkoittaa. Hän selvittää, miten voisi omassa lippukunnassaan edistää avoimuutta. Vaeltaja järjestää partion markkinointitempauksen tai käynnistää lippukunnassa uuden toimintamallin uusien kohderyhmien mukaan saamiseksi partioon. Hän huolehtii, että uusilla partiolaisilla on joku tukemassa partiopolun alussa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: kolme 1,5 tunnin koloiltaa + tempaus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii tehtävien jakautumisesta kaikkien vartion jäsenten kesken. Luotsi tukee vaeltajia tempauksen järjestämisessä tai toimintamallin jalkauttamisessa. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltajilla on lippukunnan muun johtajiston tuki. Hän käy vaeltajien kanssa keskustelua siitä, miksi markkinointia tehdään.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lippukunta

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Pohdimme, onko jokin kohderyhmä (esim. maahanmuuttajat, aikuiset, sisupartiolaiset) aliedustettuna lippukunnassamme tai onko jokin ryhmä, jota erityisesti haluaisimme rekrytoida lisää. Järjestämme markkinointitempauksen, jossa kohdennamme markkinointia valitsemamme kohderyhmän mukaan.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Järjestämme uusia jäseniä houkuttelevan markkinointitempauksen. Järjestämme esimerkiksi Partioviikolla kaikille avoimia koloiltoja tai eskari- tai koulukampanjan. Teemme kauden aloitustapahtumasta tempauksen tai järjestämme kauden alussa vanhempainillan, jossa kerromme partiotoiminnasta tarjoten tietoa mahdollisuudesta harrastaa partiota lapsena mutta myös aikuisena.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Markkinoimme vaeltajavartiomme toimintaa esimerkiksi opiskelukavereillemme ja yritämme saada vähintään yhden uuden vaeltajan vartioon. Huomioimme, mitä uuden jäsenen tuleminen ryhmään vaatii ryhmän toiminnalta, jotta uusi jäsen pääsee mukaan toimintaan.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Käymme kertomassa lukion tai ammattikoulun rehtorille samoajien ryhmäohjaajakoulutuksesta ja perustelemme, miksi siitä pitäisi saada opintopisteitä. Valmistaudumme etukäteen ja otamme tarvittavat materiaalit mukaan. Jälkeenpäin kerromme omassa lippukunnassa, miten onnistuimme.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Kokoamme erilaisten ihmisten kuvia sanoma- ja aikakauslehdistä tai netistä. Pohdimme vartion kanssa kuinka todennäköisesti kyseinen henkilö on partiossa esimerkiksi sijoittamalla kuvia ympyrän sisään, rajalle tai ulkopuolelle. Mietimme miksi sijoitimme henkilöt kyseisellä tavalla ja kiinnitämme erityisesti huomiota niihin, joita emme näe partiolaisina - miksi näin? Miten voisimme saada heidät partiolaisiksi?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite