Vaeltaja ymmärtää, miten yhdistys toimii. Vaeltaja ymmärtää virallisten ja epävirallisten päätöksentekokanavien eron sekä tietää, millaiset asiat kuuluu päättää missäkin.

Valikko

Lippukunnan päätöksenteko

Tavoite: Vaeltaja ymmärtää, miten yhdistys toimii. Vaeltaja ymmärtää virallisten ja epävirallisten päätöksentekokanavien eron sekä tietää, millaiset asiat kuuluu päättää missäkin.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää, mitä oman lippukunnan säännöt sanovat päätöksenteosta. Hän tutustuu vuosi- tai kevät- ja syyskokouksen esityslistoihin ja tutustuu viimeisimpiin pöytäkirjoihin. Vaeltaja kartoittaa kuka on lippukunnassa vastuussa mistäkin ja kuka tekee päätökset. Hän selvittää myös, miten päätöksenteko ja yhdistyslakiin kuuluvat asiat hoidetaan käytännössä. Vaeltaja ottaa selvää kaikista eri foorumeista, joissa lippukunnassa tehdään päätöksiä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: vähintään 1,5 tuntia
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtajan tehtävänä on joko kutsua koloiltaan mukaan joku lippukunnan hallintoa tunteva henkilö tai pyytää jokaista vartion jäsentä selvittämään tietyt asiat etukäteen. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että asia tulee kokonaisuudessaan selvitettyä. Jos luotsi osallistuu aktiviteetin tekemiseen, hän voi esittää tarkentavia kysymyksiä ja syventää keskustelua sekä kertoa mahdollisia omia kokemuksiaan erilaisista yhdistyksen hallintoon liittyvistä tilanteista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lippukunta

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Toimin vuosikokouksen puheenjohtajana. Otan etukäteen selvää, miten puheenjohtajan kuuluu toimia kokouksessa sekä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Selvitämme lippukunnan tavan tiedottaa päätöksistä. Millaisista päätöksistä pitää tiedottaa ja ketä? Tavoittaako lippukunnan nykyinen viestintä kaikki, joita asia koskee? Jos lippukuntamme joko ulkoisessa tai sisäisessä viestinnässä on parantamisen tarvetta, kehitämme tiedotuskanavia.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Keskustelemme kuinka paljon lippukunnanjohtaja voi itse päättää asioista kysymättä muilta? Mistä asioista päättää lippukunnanjohtajaa korkeampi taho? Mitkä ovat sellaisia asioita, joiden käsittelyyn haluan ehdottamasti osallistua? Entä millaisia konflikteja on syntynyt tai voi syntyä lippukunnassa liittyen valtaan?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite