Vaeltaja ymmärtää perinteiden merkityksen. Hän osaa tarkastella perinteitä tarvittaessa kriittisesti ja hyödyntää niitä.

Valikko

Lippukunnan perinteet

Tavoite: Vaeltaja ymmärtää perinteiden merkityksen. Hän osaa tarkastella perinteitä tarvittaessa kriittisesti ja hyödyntää niitä.

Kuvaus:

Vaeltaja ottaa selvää kaikista lippukunnan perinteistä ja pohtii niiden merkitystä. Hän välittää perinteitä eteenpäin nuoremmille sukupolville. Vaeltaja tunnistaa perinteisiin liittyviä haasteita ja uskaltaa nostaa esille niihin liittyviä epäkohtia.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: ilta
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi toimia keskustelun johtajana. Hän voi koota etukäteen listaa lippukunnan perinteistä ja niiden taustoista. Luotsin tehtävänä on auttaa vartiota selvittämään lippukunnan perinteitä. Luotsi voi kertoa itse tai kutsua paikalle jonkun lippukunnan konkarin kertomaan perinteiden synnystä ja aikaisemmista perinteistä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lippukunta

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Järjestämme lippukunnan perinteisen tapahtuman. Otamme selvää, milloin tapahtuma on järjestetty ensimmäisen kerran ja millaisena. Pohdimme, miksi tapahtuma on tärkeä järjestää säännöllisesti. Onko perinteessä jotain, joka kaipaisi päivittämistä nykyaikaan? Pohdimme myös, onko lippukunnalla perinteitä, joita pidetään yllä vain perinteiden itsensä vuoksi? Jos on, voisiko perinteitä muuttaa jotenkin?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Haastattelemme vanhaa lippukunnan jäsentä, joka on toiminut lippukunnassa vuosikymmeniä sitten. Kyselemme erityisesti lippukunnan perinteistä. Ovatko samat perinteet edelleen olemassa? Miksi vanha perinne on vielä voimissaan ja mikä merkitys sillä on lippukunnalle nykypäivänä?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Järjestämme perinnevaihtoillan jonkun toisen lippukunnan tai lippukuntien vaeltajien kanssa. Illan aikana kerromme toinen toisillemme lippukuntiemme perinteitä. Pohdimme yhdessä syitä siihen, miksi kyseisistä perinteistä halutaan pitää kiinni. Minkä toisen lippukunnan perinteen haluaisimme tuoda omaan lippukuntaamme? Entä onko joku perinteemme sellainen, että siitä olisi hyvä luopua?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite