Vaeltaja tietää, mikä on piirin tehtävä ja minkälaisia palveluita piiri lippukunnille tarjoaa. Hän tuntee oman lippukuntansa roolin piirin toiminnassa, ja ymmärtää, että piiriä ei ole ilman lippukuntia. Vaeltaja osaa edustaa lippukuntaansa sekä virallisissa kokouksissa, että tapahtumien järjestäjänä. Vaeltaja tuntee näihin tehtäviin liittyvän vastuun.

Valikko

Lippukunta piirin jäsenenä

Tavoite: Vaeltaja tietää, mikä on piirin tehtävä ja minkälaisia palveluita piiri lippukunnille tarjoaa. Hän tuntee oman lippukuntansa roolin piirin toiminnassa, ja ymmärtää, että piiriä ei ole ilman lippukuntia. Vaeltaja osaa edustaa lippukuntaansa sekä virallisissa kokouksissa, että tapahtumien järjestäjänä. Vaeltaja tuntee näihin tehtäviin liittyvän vastuun.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu piirin palveluihin ja siihen, millaisista asioista piirin kokouksissa päätetään ja miten. Vaeltaja edustaa lippukuntaansa piiriin päin ja osallistuu piirin tapahtuman järjestämiseen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: 10 min
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja tutustuu piirin toimintakalenteriin ja etsii sieltä vartiota kiinnostavia tapahtumia. Vartionjohtaja sopii tarvittaessa vierailuaikoja ja varmistaa, että osallistujat saavat tapahtumaan tarvittavat materiaalit. Luotsi opastaa vaeltajaa piirin toimintakäytännöissä. Hän auttaa vaeltajaa valmistautumaan piirin tapahtumaan esimerkiksi kokousmateriaaleihin perehdyttämällä tai menneistä piirin kisoista tai leireistä kertomalla. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltajalla on aikuinen tuki hänen toimiessaan piiripestissä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lippukunta

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Osallistun piirin kokoukseen lippukuntani edustajana. Ennen kokousta perehdyn kokousmateriaaliin ja otan selvää kokouksessa päätettävistä asioista sekä selvitän, mikä on lippukunnan kanta päätettäviin asioihin. Kysyn lisätietoja ainakin yhdestä kokouksessa päätettävästä asiasta piirihallituksen jäseniltä. Tiedostan, että myös oma lippukuntani sitoutuu kokouksessa tehtäviin päätöksiin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Osallistun piirin kokoukseen, jossa on henkilövaalit. Lähestyn etukäteen kaikkia ehdokkaita ja kyselen tarkentavia kysymyksiä heidän näkemyksistään. Järjestän vaalipaneelin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustumme piirimme lippukunnille tarjoamiin palveluihin esimerkiksi käymällä tähän tarkoitukseen tehdyn koulutuksen tai vierailemalla piirin toimistolla keskustelemassa lippukuntatyöntekijän tai muun työntekijän kanssa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustumme piirin ihmisiin. Kuka se on “se piiri”? Keitä luottamushenkilöt (luottikset) ovat, ja mistä he tulevat? Kenestä voi tulla luottis? Miksi piirillä on palkattuja työntekijöitä? Ketkä piirin luottiksista näkyvät lippukuntamme arjessa? Selvitämme, onko lippukunnassamme piiriluottiksia, ja keskustelemme heidän kanssaan esimerkiksi yllä olevista kysymyksistä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite