Vaeltaja tiedostaa ala- ja osakulttuurikentän moninaisuuden. Hän vertaa omia henkilökohtaisia arvojaan, partion arvoja sekä eri ala- ja osakulttuurien arvoja toisiinsa. Vaeltaja pohtii, miten hänen omat arvonsa ovat muuttuneet ajan myötä.

Valikko

Ala- ja osakulttuurit

Tavoite: Vaeltaja tiedostaa ala- ja osakulttuurikentän moninaisuuden. Hän vertaa omia henkilökohtaisia arvojaan, partion arvoja sekä eri ala- ja osakulttuurien arvoja toisiinsa. Vaeltaja pohtii, miten hänen omat arvonsa ovat muuttuneet ajan myötä.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää millaisia ala- ja osakulttuureita on olemassa tänä päivänä ja ovatko ne muuttuneet viime vuosien aikana jotenkin. Hän miettii miten eri ala- ja osakulttuurit ovat näyttäytyneet ja näyttäytyvät omassa ystäväpiirissä. Vaeltaja vertaa, miten näistä kulttuureista tulleet arvot näkyvät omassa elämässään ja vertaa niitä partion arvoihin.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo muu
Kesto: 1-2 tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi hankkia aktiviteettia tukevaa materiaalia. Vartionjohtaja miettii etukäteen keskustelua johdattelevia kysymyksiä ja toimii keskustelun vetäjänä. Luotsi voi keskustella vaeltajien kanssa partion arvoista ja ala- ja osakulttuureista. Luotsi voi verrata omana aikaan näkyneitä kulttuurien piirteitä vaeltajien kanssa. Mikäli luotsilla ja vaeltajilla on pidempää yhteistä partiohistoriaa, voi luotsi myös kertoa vaeltajille miten eri ala- ja osakulttuurien vaikutus vaeltajiin on näyttäytynyt luotsille.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Me ihmiset

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vertaan omaa peruskouluaikaani ensimmäistä luokasta viimeiseen. Millaisina ala- ja osakulttuurit näkyivät omana kouluaikanani ja miten ne näkyivät partiossa? Vaikuttiko esimerkiksi jokin musiikkityyli, televisiosarja tai urheilulaji? Mikä vaikutus näillä kulttuureille on ollut nykyisten arvojeni syntyyn?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Pohdimme, mitä eri alakulttuureja olemme partioaikanamme edustaneet (esimerkiksi hevari, vegaani tai joukkuevoimistelija). Olenko pystynyt yhdistämään nämä kaksi elämään ongelmitta? Mietimme ovatko ne olleet ristiriidassa partion arvojen kanssa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Keskustelemme yhdessä niin, että jokainen saa kertoa toisesta mitä ala- tai osakulttuuria hän edustaa tai on edustanut. Voimmeko lokeroida ihmisiä ja näyttäytyvätkö arvot eri tavalla partiossa ja partion ulkopuolella?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Mitä osakulttuureja partiossa on (esimerkiksi paperipartiolaiset, kisaajat ja niin edelleen)? Pohdimme yhdessä miten eri partion alakulttuurit näkyvät partion arjessa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite