Vaeltaja tunnistaa omia asenteitaan, arvojaan ja mielipiteitään. Hän ymmärtää, millaista on elää itselleen vieraalla tavalla. Vaeltaja arvostaa moninaisuutta.

Valikko

Toisen kengät

Tavoite: Vaeltaja tunnistaa omia asenteitaan, arvojaan ja mielipiteitään. Hän ymmärtää, millaista on elää itselleen vieraalla tavalla. Vaeltaja arvostaa moninaisuutta.

Kuvaus:

Vaeltaja valitsee itselleen sellaisen ihmisen, joka on erilainen kuin hän. Erilaisuus voi näkyä esimerkiksi ajatusmaailmassa, tavoissa tai elämäntyylissä. Vaeltaja tutustuu tämän ihmisen maailmaan ja tapaan elää.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo muu
Kesto: viikko
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa vaeltajaa valitsemaan sopivan tutustuttavan henkilön. Hän huolehtii siitä, että tutustumisen jälkeen kokemukset puretaan yhdessä. Luotsi voi auttaa vaeltajaa löytämään mahdollisimman erilaisia ihmisiä. Luotsi on mukana aktiviteetin purkukeskusteluissa ja ohjaa vaeltajaa tekemään havaintoja kokemuksesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Me ihmiset

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tutustun eettisiltä, sosiaalisilta, taloudellisilta tai kulttuurisilta taustoiltaan tai tavoiltaan erilaiseen ihmiseen kuin minä. Henkilö voi olla esimerkiksi kasvissyöjä, poliittisesti aktiivinen tai teekkari. Vierailen hänen kotonaan ja tutustun hänen elämäänsä. Elän hänen tavallaan viikon ja pohdin, mitä opin. Keskustelen oppimistasi asioista muiden ja tutustumani henkilön kanssa. Varon loukkaamasta ketään.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustumme vieraaseen yhteisöön, kuten johonkin uskontokuntaan, karavaanareihin tai moottoripyöräkerhoon. Selvitämme heidän elintapojaan ja valintojaan, sekä niihin johtavia perusteita.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Asetun jonkin urheilujoukkueen fanin kenkiin. Tutustun urheiluseuran fanitoimintaan ja faneihin. Selvitän, mikä saa fanin käyttämään aikaa ja rahaa joukkueen kannustamiseen. Osallistun urheilutapahtumaan fanin näkökulmasta aktiivisesti joukkuetta kannustamalla ja ulkoisiin tunnusmerkkeihin sonnustautumalla.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite