Vaeltaja tunnistaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita ja normeja. Hän puuttuu epäkohtiin vaikka se ei olisi oman välittömän edun mukaista. Vaeltaja edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Valikko

Moninaisuus yhteiskunnassa

Tavoite: Vaeltaja tunnistaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita ja normeja. Hän puuttuu epäkohtiin vaikka se ei olisi oman välittömän edun mukaista. Vaeltaja edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Kuvaus:

Vaeltaja havainnoi asenteita lähiympäristössä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa esimerkiksi median avulla. Hän pohtii normien taustalla olevia arvoja ja asenteita. Vaeltaja tekee näkyväksi yhdenvertaisuutta estäviä toimintamalleja yhteiskunnassa. Hän edistää yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo muu
Kesto: riippuu toteutustavasta
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii siitä, että jokaisella vartion jäsenellä on ymmärrys siitä, mitä aktiviteetissa tarvittavat käsitteet tarkoittavat, esimerkiksi normit ja normikriittisyys. Tarvittaessa vartionjohtaja tutustuu käsitteisiin ensi itse ja kouluttaa ne muulle vartiolle. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja saa tuoda julki oman mielipiteensä ja näkemyksensä. Vartioon voi kuulua jäseniä hyvin erilaisilla asenteilla ja ennakkoluuloilla. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja kokee mielipiteidensä esittämisen turvalliseksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Moninaisuus ja asenteet

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Otamme selvää, mitä normi tarkoittaa ja mitä on normikriittisyys. Valitsemme normin, jota haluamme työstää ja keksimme siihen liittyvän ongelman. Ongelma voi olla esimerkiksi “Sukupuolen mukaan jaetut wct, miten valitset kumpaan menet, jos et koe kuuluvasi kumpaankaan?”, “Ravintola ei ole esteetön”, “Rasismin kohtaaminen” tai “Mainoksissa on vain laihoja ihmisiä”. Keksimme yhdessä ratkaisun ongelmaan. Se voi olla pieni ja käytännöllinen tai suurisuuntainen ja kauaskantoinen - kaikki on mahdollista. Esimerkiksi rasismin kohtaamiseen ratkaisuksi voi riittää miten puuttua bussissa töykeään kohteluun tai voimme miettiä millainen olisi laajempi rasismin vastainen kampanja.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tarkastelemme kieleen liittyviä asenteita ja normeja. Pyrimme löytämään neutraaleja ilmaisuja, joihin ei liity ennakkoasenteita ja käytämme niitä arjessamme. Esimerkiksi vanhemmat vs. huoltajat vs. äiti/isä, tyttö-/poikaystävä vs. puoliso, lääkäri vs. naislääkäri, lapsi vs. tyttö/poika. Havainnoimme omaa kielenkäyttöämme ja vähintään viikon ajan keskitymme siihen, että vältämme turhaa stereotypisointia puheissamme.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Teemme tarpeeksi isolla porukalla (esimerkiksi lippukunnan johtajisto, oman alueeni vaeltajat) Allianssin Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjan Ota askel eteenpäin -harjoituksen, jonka tarkoituksena on lisätä empatiaa ja arvostusta erilaisuutta kohtaan, lisätä tietoisuutta yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta ja vähemmistöjen arjen todellisuudesta. Löydämme harjoituksen materiaalit netistä hakusanoilla Allianssi ota askel eteenpäin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Katsomme Wing Span Picturesin videon “Love is all you need”. Keskustelemme videon herättämistä ajatuksista. Löytyykö videon esille nostamia normeja myös omasta lähipiiristämme? Olemmeko itse syyllistyneet videon esille nostamiin asioihin? Mitä muita sellaisia normeja yhteiskunnassamme on, jotka aiheuttavat ihmisille tuskaa? Miten me voimme toimia niiden vähentämiseksi?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Menemme katsomaan stand up -esitystä. Havainnoimme illan aikana esiintyjien esille nostamia stereotypioita. Kirjaamme jokainen omat huomiomme muistiin. Menemme illan jälkeen jatkoille ja vertailemme havaitsemiamme asioita. Millaisia mielikuvia stereotypioilla pyrittiin luomaan? Entä käyttikö koomikko stereotypioita itsestään vai muista? Naurattivatko samat asiat minua ja muita? Voiko huumoria olla ilman stereotypioita?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite