Vaeltaja osaa havaita ja tarvittaessa kyseenalaistaa sukupuolirooleihin liittyviä normeja.

Valikko

Sukupuoliroolit

Tavoite: Vaeltaja osaa havaita ja tarvittaessa kyseenalaistaa sukupuolirooleihin liittyviä normeja.

Kuvaus:

Vaeltaja pohtii sukupuolirooleja ja -stereotypioita, niiden syntyä ja todenperäisyyttä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo muu
Kesto: ilta
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja tietää mitä tarkoitetaan normeilla ja normikriittisyydellä. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja tuntee olonsa turvalliseksi aktiviteettia tehtäessä. Luotsi auttaa vaeltajia löytämään normeja. Jos vaeltajat nostavat lippukunnassa olevia normeja esiin, luotsi huolehtii siitä, että vaeltajat tulevat asianmukaisesti kuulluiksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Moninaisuus ja asenteet

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vietämme vartion kesken illan, jonka aikana pyrimme käyttäytymään kuin mahdollisimman stereotyyppinen mies- tai naissukupuolen edustaja. Illan lopuksi keskustelemme yhdessä stereotypioista, joita olemme illan aikana tuoneet esille. Mistä käyttämämme stereotypiat kumpusivat? Tuntuivatko ne paikkansapitäviltä omalta kohdaltani? Miksi tai miksi ei? Mistä stereotypiat syntyvät ja onko niillä perää? Koinko jonkin stereotypian huvittavana tai loukkaavana? Miksi?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Laadimme vartion kanssa visuaalisen kuvauksen (esimerkiksi huoneentaulun tai julisteen) jostain sukupuolirooleihin liittyvästä aihepiiristä, joka on kokenut ajan saatossa muutoksia. Voimme käsitellä esimerkiksi värien käyttöä sukupuolen merkitsemisessä, muotivirtausten vaihtelua, eri ammattien sukupuolistumista tai vaikkapa argumentteja, joilla on perusteltu tai perustellaan tyttö- ja poikapartiolaisten erillisiä organisaatioita.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Pohdimme, millaisia sukupuolirooleja on partiossa. Millaisissa tilanteissa ne näkyvät, entä eroavatko ne muissa tilanteissa esiintyvistä sukupuolirooleista? Miten sukupuoliroolit näkyvät tyttö-, poika- ja sekalippukunnissa? Millaiset toimintatavat välittävät sukupuolirooleihin liittyviä normeja eteenpäin? Keskustelemme omista kokemuksistamme partiopolulla. Missä tilanteissa olemme kokeneet sukupuoliroolit rajoittaviksi? Tarkkailemme retkellä tai leirillä sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja niiden ilmenemistä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite