Vaeltaja kiinnittää huomiota tuloihinsa sekä menoihinsa ja osaan suhteuttaa niitä tulevaisuuteen myös pitemmällä tähtäimellä. Vaeltaja asettaa henkilökohtaisia tavoitteita taloutensa kunnossa pitämiseksi.

Valikko

Taloudellinen tilanteeni

Tavoite: Vaeltaja kiinnittää huomiota tuloihinsa sekä menoihinsa ja osaan suhteuttaa niitä tulevaisuuteen myös pitemmällä tähtäimellä. Vaeltaja asettaa henkilökohtaisia tavoitteita taloutensa kunnossa pitämiseksi.

Kuvaus:

Vaeltaja tekee henkilökohtainen budjetin ja taloussuunnitelman. Vaeltaja aloittaa tarkistamalla oman nykyisen meno-tulo-tilanteen tai seuraamalla omaa kulutustaan kuukauden ajan. Tämän jälkeen vaeltaja rakentaa budjetin omalle taloudelleen sopivalle aikavälille, huomioiden elämäntilanteen ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Vaeltaja seuraa budjetin toteutumista ja pohtii tarvittavia muutoksia kulutuskäyttäytymisessään.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo
Kesto: 4 x 2 tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kokoaa vinkkejä budjetin tekemiseen. Hän tukee ja kannustaa muita vaeltajia yrittämään hankalia asioita. Luotsi tukee vaeltajaa budjetin teossa sekä antaa vinkkejä ja huomioita mahdollisista riski- ja elämäntapamuutoksista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Oma talous

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Kokeilen kuinka paljon pystyn vähentämään kulutustani viettämällä #kituviikkoa.
Vertaan tavallisen viikon ja #kituviikon aikaista rahankäyttöään ja kerron kokemuksistani somessa #kituviikko #yhteiseenpartioon.
Kuinka vähällä rahalla on mahdollista elää?

Lähde: Yhteiseen partioon

30.9.2017

Kirjaan taulukkolaskentaohjelmaan kaikki kuluni neljän viikon ajalta. Miten paljon minulla meni rahaa asumiseen ja ruokaan, kuinka paljon vaatteisiin, kuinka paljon vapaa-ajanviettoon entä liikkumiseen? Jäikö minulla säästöön rahaa? Onko tulojeni ja menojeni suhde tasapainossa? Yritän kahden viikon jälkeen budjetoida eri osa-alueille rahaa ja seuraan kuinka hyvin ne toteutuvat. Auttoiko budjetointi pitämään rahavaroistani huolta vai annoinko mennä?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Selvitän oman pankkini tai jonkun toisen pankin tarjoamia budjetointi- ja taloudenseurantasovelluksia, joita voin käyttää myös älylaitteiden avulla. Otan jonkin sovelluksen käyttööni muutaman viikon ajaksi. Miten sovelluksen käyttäminen vaikutti taloudenpitooni? Entä miten sovellus mielestäni toimi? Annan tarvittaessa palautetta sovelluksesta pankille.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite