Vaeltaja tutustuu erilaisiin partio-organisaatioihin. Hän laajentaa tuntemustaan partiosta organisaationa.

Valikko

Partio-organisaatiot

Tavoite: Vaeltaja tutustuu erilaisiin partio-organisaatioihin. Hän laajentaa tuntemustaan partiosta organisaationa.

Kuvaus:

Vaeltaja laajentaa omaa tietämystään partio-organisaatioista. Hän valitsee itseään kiinnostavan osa-alueen ja tutustuu siihen tarkemmin.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: 3 iltaa
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi huolehtia käytännön järjestelyistä. Luotsi ohjaa vaeltajia hakemaan rohkeasti mukaan partiokonferensseihin. Hän auttaa vaeltajia valitsemaan tarpeeksi haastavan tavan tehdä aktiviteetti.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Painavaa partioasiaa

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Otamme selvää Suomen Partiolaisten eri organisaatioista, kuten partioneuvosto tai laajennetut valiokunnat. Mitä ne ovat, keistä ne koostuvat ja mitä niissä tehdään ja minkä tasoisista asioista päätetään? Otamme yhteyttä johonkin tällaisessa organisaatiossa toimivaan henkilöön ja esitämme kysymyksiä esimerkiksi heidän seuraavassa kokouksessaan käsiteltäviin asioihin liittyen.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Otamme selville, mitä ajankohtaisia partioprojekteja on meneillään, ketkä niistä vastaavat ja miten niihin pääsee mukaan. Selvitämme sekä Suomen Partiolaisten, WAGGGS ja WOSMn projekteja. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi kumppanuussopimukset, kehitysyhteistyö tai partio-ohjelman kehitys. Otamme yhteyttä projektin tekijöihin ja kysymme miten voimme osallistua projektiin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Osallistun johonkin partiokonferenssiin tai partiodiplomatiaan. Moniin konferensseihin on vapaa haku, ja tietoa löytyy netistä. Valmistaudun konferenssimatkaan huolella, ja osallistun aktiivisesti konferenssiohjelmaan.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Osallistun Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen esimerkiksi pyrkimällä kokousdelegaatioon tai seuraamalla kokousta vartion kanssa verkossa. Tutustun etukäteen jäsenkokouksen asialistaan.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite