Vaeltaja tuntee partiomenetelmän. Hän osaa arvioida sen toteutumista erilaisissa tilanteissa partiossa, ja osaa soveltaa menetelmää käytäntöön.

Valikko

Partiomenetelmä

Tavoite: Vaeltaja tuntee partiomenetelmän. Hän osaa arvioida sen toteutumista erilaisissa tilanteissa partiossa, ja osaa soveltaa menetelmää käytäntöön.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu partiomenetelmään. Hän pohti partiomenetelmän merkitystä niin partiossa kuin sen ulkopuolella. Vaeltaja arvioi partiomenetelmän toteutumista erilaisissa tilanteissa ja oppii hyödyntämään sitä käytännössä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: 6 tuntia
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi kerätä materiaalia menetelmään tutustumista varten. Luotsi voi ohjata vaeltajia pohtimaan partiomenetelmän soveltumista myös partion ulkopuoliseen elämään, sekä sen eri osa-alueiden merkitystä kullekin vaeltajalle. Luotsi voi ohjata vaeltajia näkemään partio-ohjelman osa-alueita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Painavaa partioasiaa

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Pidämme väittelyn partiomenetelmästä. Valitsemme kukin eri partiomenetelmän osan ja pyrimme perustelemaan, miksi juuri se on kaikkein tärkein osa partiomenetelmää. Pääsemmekö yhteisymmärrykseen partiomenetelmän ytimestä?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Vertaamme suomalaista partiomenetelmää maailmanjärjestöjen partiomenetelmään. MIllaisia eroja ja samankaltaisuuksia löydämme? Mistä ne voivat johtua? Pohdimme, onko joku näistä mielestämme parempi kuin muut, tai millainen menetelmä olisi mielestämme paras.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Muistelemme jo menneitä partiotapahtumia, joihin olemme osallistuneet noin vuoden sisällä. Tutkimme, mitkä partiomenetelmän osa-alueet toteutuivat kussakin tapahtumassa tai sen osassa. Missä tapahtumassa toteutui eniten osa-alueita? Entä vähiten?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Suunnittelemme jonkin tapahtuman, jossa toteutuu mahdollisimman monta partiomenetelmän osa-aluetta ja toteutamme sen.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Pohdimme omaa partiopolkuamme ja partiomenetelmän sekä kasvatustavoitteiden roolia sen eri vaiheissa. Tunnistammeko itsemme ikäkausien kuvauksista tietyn ikäisinä? Ovatko kasvatustavoitteet ohjanneet meitä johonkin suuntaan? Entä näkyykö esimerkiksi partiomenetelmä eri tavalla partiopolkumme eri vaiheissa?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Pohdimme oppimista partiossa ja koulussa. Miten ne eroavat toisistaan? Voiko partiomenetelmää soveltaa esimerkiksi muissa harrastuksissa tai koulussa?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite