Vaeltaja auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä tai ympäristöstä, vaikkei se olisi oman välittömän edun mukaista. Hän ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa. Vaeltaja saa kokemuksen pyyteettömästä työstä toisessa kulttuurissa tai erilaisessa yhteisössä ja näkee, miten pienikin apu on tarpeellista.

Valikko

Vapaaehtoistyö partion ulkopuolella

Tavoite: Vaeltaja auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä tai ympäristöstä, vaikkei se olisi oman välittömän edun mukaista. Hän ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa. Vaeltaja saa kokemuksen pyyteettömästä työstä toisessa kulttuurissa tai erilaisessa yhteisössä ja näkee, miten pienikin apu on tarpeellista.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu mitä vapaaehtoistyö on. Hän selvittää millaisia häntä lähellä olevia vapaaehtoistyömahdollisuuksia on ja kokeilee yhtä vapaaehtoistyön muotoa tarpeeksi pitkän ajan, että saa näkemyksen tehtävästä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: muu
Kesto: viikko
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa vaeltajaa löytämään sopivan vapaaehtoistyön muodon. Jos vaeltajat osallistuvat vapaaehtoistyöhön vartiona, selvittää vartionjohtaja tarvittavia yksityiskohtia. Luotsi voi tarvittaessa auttaa löytämään vapaaehtoistyöpaikkoja. Hän huolehtii, että vapaaehtoistyöpaikka on kyseiselle vaeltajalle sopiva tehtävä. Luotsi johdattaa vaeltajat keskustelemaan koetusta ja opitusta kokemuksen jälkeen. Hän ohjaa vaeltajat huomaamaan teon merkityksen sekä sen, mitä yhtäläisyyttä ja eroa on kyseisessä toimintamuodossa ja partiossa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Palvelu

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Etsin esimerkiksi netistä vapaaehtoistyöpaikkoja ja lähden vähintään muutamaksi viikoksi vapaaehtoistyöhön ulkomaille. Palattuani keskustelen ajatuksistani ja kokemuksestani vartiokavereiden ja luotsin kanssa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Osallistun jonkin luonnonsuojelujärjestön talkooleirille. Esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliitto järjestää kesäisin talkooleirejä. Kirjoitan kokemuksestani lippukuntalehteen tai lippukunnan somekanaviin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Otamme selvää kesäfestivaaleista, joihin otetaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Ilmoittaudumme vapaaehtoisiksi esimerkiksi siivousryhmäään, EA-toimintaan tai järjestyksenvalvojaksi. Käymme yhdessä läpi festarien jälkeen vapaaehtoistyön hyödyt ja haitat sekä keskustelemme kokemuksistamme.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite