Vaeltaja tietää miten projekteja johdetaan ja mitä tehtäviä projektinjohtajalle kuuluu. Vaeltaja osaa arvioida projektin onnistumista.

Valikko

Projekti lippukunnassa

Tavoite: Vaeltaja tietää miten projekteja johdetaan ja mitä tehtäviä projektinjohtajalle kuuluu. Vaeltaja osaa arvioida projektin onnistumista.

Kuvaus:

Vaeltaja ottaa jonkin lippukunnan projektin vastuulleen ja toimii sen johtajana. Hän kokoaa itselleen projektiorganisaation eli työryhmän jonka kanssa projekti toteutetaan. Ryhmä laatii projektisuunnitelman, jossa kerrotaan projektin tavoitteista ja kulusta, vastuurooleista (esimerkiksi talousvastaava, muonitusvastaava ja ohjelmavastaava) ja tapahtumista. Ryhmä toteuttaa projektin ja arvioi projektin onnistumista esimerkiksi osallistujapalautteen avulla. Vaeltaja pyytää projektiorganisaatiolta palautetta toiminnastaan johtajana.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: leiri retki Kolo
Kesto: Pari kuukautta
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja keskustelee projektinjohtajana toimivan vaeltajan kanssa tämän kokemuksista. Jos jokainen vartion jäsen on toiminut eri projekteissa, voi vartionjohtaja vetää koko vartiolle keskustelun, jossa vaihdetaan kokemuksia projektinjohtajien onnistumisista ja haasteista. Luotsi käy projektin alussa vaeltajan kanssa keskustelua mitä projektin johtamiseen kuuluu ja millaisia tehtäviä projektinjohtajalla on. Luotsi keskustelee vaeltajan kanssa projektin aikana syventäen vaeltajan oppimista ja auttaen vaeltajaa onnistumaan projektissaan. Projektin jälkeen luotsi käy läpi vaeltajan kanssa onnistumisia ja haasteita projektin eri vaiheissa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Projektit haltuun

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Toimin lippukunnan leiriprojektin johtajana.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Toimin lippukunnan juhlavuoden tapahtuman johtajana.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Toimin lippukunnan historiikki-projektin johtajana.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Toimin lippukunnan varainhankintaprojektin johtajana.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite