Vaeltaja osaa alkusammutuksen vaatimat taidot.

Valikko

Tulityö- tai alkusammutuskurssi

Tavoite: Vaeltaja osaa alkusammutuksen vaatimat taidot.

Kuvaus:

Vaeltaja kartoittaa, millaisia tulityö- tai alkusammutuskursseja lähialueella järjestetään ja osallistuu valitsemalleen kurssille. Hän pohtii, mitä hyötyä kurssista voi olla ja millaisia asioita partiotoiminnassa on hyvä ottaa huomioon paloturvallisuuden kannalta. Vaeltaja pyrkii myös järjestämään koulutusta omassa lippukunnassaan tai yhdessä muiden lippukuntien kanssa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: muu
Kesto: 2-3 tuntia + kurssi
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja vastaa käytännön järjestelyistä Luotsi voi auttaa vaeltajia löytämään kontakteja tulityö- tai alkusammutuskursseja järjestäviin tahoihin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Turvallisuus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Etsimme paikkakunnallamme järjestettävän tulityö- tai alkusammutuskurssin ja osallistumme sille. Kurssin jälkeen huolehdimme siitä, että lippukunnassamme otetaan jatkossa tulen käyttöön liittyvät turvallisuustekijät paremmin huomioon.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Suunnittelemme, miten voisimme lippukunnan tiloissa ottaa huomioon paloturvallisuuden. Jos kololtamme puuttuu turvallisuussuunnitelma, teemme sellaisen. Huolehdimme siitä, että hätäpoistumisreitit on merkitty kololla.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Otan huomioon paloturvallisuusnäkökulmat järjestäessäni tapahtumaa. Mietin etukäteen, miten ehkäistä onnettomuuksia tai miten pitää toimia onnettomuustilanteessa.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite