Vaeltaja ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä ja osaa ottaa selvää itselleen tärkeistä asioista sekä vaikuttaa niihin. Vaeltaja tekee perusteltuja valintoja, pyrkii vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja ymmärtää äänestämisen tärkeyden vaikutuskeinona.

Valikko

Äänestäminen

Tavoite: Vaeltaja ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä ja osaa ottaa selvää itselleen tärkeistä asioista sekä vaikuttaa niihin. Vaeltaja tekee perusteltuja valintoja, pyrkii vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja ymmärtää äänestämisen tärkeyden vaikutuskeinona.

Kuvaus:

Vaeltaja ottaa selvää esimerkiksi eduskunta-, europarlamentti-, seurakunta- tai muissa vaaleissa päätettävistä asioista tai valittavista ehdokkaista ja heidän mielipiteistään. Hän käy vaalitilaisuuksissa, keskustelee ehdokkaiden kanssa ja muodostaa oman perustellun kantansa. Vaeltaja käy äänestämässä ja seuraa vaalien tulosta sekä oman ehdokkaansa tai ajamansa asian menestystä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: 2 kertaa kaksi tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää erilaisten vaalitilaisuuksien kokousaikatauluja. Hän huolehtii, että kaikki saapuvat paikalle oikeaan aikaan. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Valitsemme jonkin vaalikoneen, esimerkiksi Allianssin Nuorten vaalikoneen, ja vastaamme kysymyksiin pareittain. Käymme vastaamisen yhteydessä yhdessä läpi mitä eri kysymykset tarkoittavat.

27.10.2016

Käymme läpi eri puolueiden vaaliohjelmia. Etsimme eri puolueiden lapsiin ja nuoriin tai muuten partiolle tai meille keskeisiin teemoihin liittyviä tavoitteita. Listaamme tavoitteet ja vertailemme eri puolueiden näkemyksiä ja painotuksia.

27.10.2016

Lähdemme kiertämään vartion kanssa yhdessä vaalitilaisuuksia. Ennen tilaisuuksia pohdimme meitä kiinnostavia aiheita ja teemme niistä kysymyksiä. Tämän jälkeen käymme tilaisuuksissa ja yritämme saada vastauksia kysymyksiin. Vertailemme jälkikäteen kokemuksiamme. Miten meidät otettiin vastaan? Saimmeko esittää kysymyksiä, entä mitä niihin vastattiin? Löysimmekö yhteisen ehdokkaan, puoleen tai tahon, joka vastaa omia arvojamme ja näkemyksiämme, vai oliko jokaisella vartionjäsenellä eri näkemys? Keskustelemme luotsin kanssa kokemuksistamme. Käymme yhdessä äänestämässä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Järjestämme esimerkiksi kololla tai kotona vaalipaneelin, jonne kutsumme ehdokkaita eri puolueista tai ryhmistä keskustelemaan itsellemme tärkeästä poliittisesta aiheesta. Valmistaudumme paneeliin etukäteen tekemällä taustatutkimusta ja laatimalla kysymyksiä ehdokkaille. Kutsumme myös ulkopuolisia osallistumaan vaalipaneeliin. Löysimmekö yhteisen ehdokkaan, puoleen tai tahon, joka vastaa omia arvojamme ja näkemyksiämme, vai oliko jokaisella vartionjäsenellä eri näkemys? Keskustelemme luotsin kanssa kokemuksistamme. Käymme yhdessä äänestämässä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Selvitän, mikä merkitys ehdokkaan edustaman ryhmän, kuten puolueen tai vaaliryhmän, kannalla on päätöksenteossa ja pohdin, vaikuttaako se äänestyspäätökseeni. Teen perustellun valinnan. Tutustun ehdokkaani puolueen vaaliohjelmaan. Pohdin, onko se ristiriidassa ehdokkaani kantojen kanssa. Käyn äänestämässä.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite