Vaeltaja ymmärtää suomalaisen järjestökentän ja vaikutuskanavien laajuuden. Hän osaa olla yhteydessä omia ajatuksiaan edistävään järjestöön itsenäisesti.

Valikko

Järjestövaikuttaminen

Tavoite: Vaeltaja ymmärtää suomalaisen järjestökentän ja vaikutuskanavien laajuuden. Hän osaa olla yhteydessä omia ajatuksiaan edistävään järjestöön itsenäisesti.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu suomalaiseen laajaan järjestökenttään ja vertailee eri järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia paikallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. Vaeltaja on yhteydessä järjestön toimijoihin ja yrittää ajaa itselleen tärkeää asiaa eteenpäin.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: koti Kolo muu
Kesto: useampi ilta
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa yhteyttä eri järjestöihin ja sopii tapaamisia niiden edustajien kanssa. Hän varmistaa, että jokainen vartion jäsen on paikalla oikeaan aikaan. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tutustun opiskelijajärjestöjen, kuten SAKKI ryn, SLLään, SYLiin, SAMOKn ja OLLin toimintaan, päätöksentekoon ja kontakteihin muussa suomalaisessa järjestökentässä. Millaisissa asioissa järjestöt tekevät vaikutustyötä? Miten voin olla yhteydessä näihin järjestöihin? Ketkä ovat järjestöjen jäseniä? Kuka tekee päätöksiä näissä järjestöissä? Jos haluan vaikuttaa suomalaiseen opiskeluun, mitä muita vaikutusreittejä minulla on käytettävissä?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustun lasten ja nuorten keskuudessa toimiviin järjestöihin (esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto, 4H, VPK...). Vertailen niitä ja partiotoimintaa keskenään. Mitä yhteneväisyyksiä löydän? Mitä eroavaisuuksia? Voinko havaita jotain yhteisiä aiheita, joista voisimme tehdä yhteistyötä?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Allianssi on suomalainen nuorisotyön vaikutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka jäseninä on kymmeniä suomalaisia lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä järjestöjä. Selvitän kuinka monen järjestön kautta olen Allianssin jäsen. Tutustun Allianssin edunvalvontaorganisaatioon ja palveluihin. Selvitän miten saan apua Allianssista vaikuttamiseen liittyviin haasteisiin.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

SPR, 4H, Rotarit ja Lions Club ovat kaikki kansainvälisestikin toimivia järjestöjä. Tutustun järjestöjen mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen vaikuttamiseen olemalla yhteydessä paikallis- ja kansallisen tason jäseniin. Miten järjestöjen toiminta eroaa partiolaisten vaikutustyöstä kansainvälisesti?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustun poliittisiin nuorisojärjestöihin ja vertailen näiden organisaatioiden toimintaa partiotoimintaan. Mitä yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia löydän?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Tutustun partioneuvoston toimintaan. Selvitän, millaisista asioista partioneuvosto päättää ja miten jäsenaloitteita laaditaan. Olen yhteydessä partioneuvokseen ja keskustelen hänen kanssaan vaikuttamisesta partioneuvostossa. Seuraan partioneuvoston kokouksen videostreamia.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite