Vaeltaja tietää miten jokin vaikutusfoorumi toimii ja osallistuu siihen. Hän ymmärtää omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Vaeltaja sitoutuu osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa sekä mieltää laajemmin olevansa osa myös ihmiskuntaa ja maailmaa.

Valikko

Kuntavaikuttaminen

Tavoite: Vaeltaja tietää miten jokin vaikutusfoorumi toimii ja osallistuu siihen. Hän ymmärtää omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Vaeltaja sitoutuu osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa sekä mieltää laajemmin olevansa osa myös ihmiskuntaa ja maailmaa.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan päätöksentekoon ja päätöksentekoelimiin. Hän selvittää hallituksen ja valtuuston/edustajiston toimintatapoja sekä millaisia asioita niissä käsitellään. Vaeltaja tutustuu aiheisiin ja pyrkii vaikuttamaan häntä kiinnostavaa kysymystä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi olemalla yhteyksissä edustajiin tai tekemällä aloitteen kokoukseen vietäväksi. Vaeltaja osallistuu valtuuston/edustajiston kokoukseen ja selvittää, miten voi päästä ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Ei pakollinen
Paikka: Kolo muu
Kesto: kolme kahden tunnin kokousta
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää eri kuntien päätöksentekoelimien kokousaikatauluja. Hän huolehtii, että kaikki saapuvat paikalle oikeaan aikaan. Hän varmistaa, että kokouksen puheenjohtaja on tietoinen mahdollisesta tarpeesta antaa läsnäolo-oikeus kuntaan kuulumattomille henkilöille. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tutustumme asioiden käsiteltäväksi ottamiseen kunnassa, ylioppilaskunnassa, opiskelijakunnassa ja seurakunnassa. Selvitämme, mitä käsiteltäväksi ottaminen edellyttää, ja miten asian käsittely etenee. Mietimme, mihin asiaan haluaisimme vaikuttaa. Suunnittelemme, mitä päätöksentekoelin voi tehdä asiamme edistämiseksi. Pohdimme, miten asia kannattaa esittää ja ilmaista, jotta mahdollisimman moni edustaja saataisiin ehdotuksen taakse. Laadimme päätöksenteossa vaikuttavalle edustajalle ehdotuksen aloitteeksi.

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Selvitämme mistä asioista kunnassa/ylioppilaskunnassa/opiskelijakunnassa/seurakunnassa käydään keskustelua ja tehdään päätöksiä. Keskustelemme vartion kanssa omista mielipiteistämme ja luomme oman kantamme asiaan. Otamme yhteyttä eri puolueiden/liittojen/ryhmien edustajiin ja käymme heidän kanssaan keskustelua asiaan liittyen. Olemme yhteydessä oikeaan tahoon sopivalla tavalla tämä saattaa olla sähköposti, soitto tai hihasta nykäiseminen kahvitilaisuudessa. Teemme koonnin eri ryhmien mielipiteistä ja selvitämme, kenen kanssa meidän täytyy olla yhteydessä oman kantamme edistämiseksi. Perustelemme ytimekkäästi, miksi tässä tietyssä kysymyksessä tulisi päättää tietyllä tavalla. Voimme lisäksi kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai artikkelin päätöksentekoa lähellä olevaan mediaan (esimerkiksi ylioppilaskunnan lehti, paikallislehti).

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Asetun itse ehdolle kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan vaaleissa. Selvitän, mitä ehdokkaaksi asettuminen vaatii ja millaisia asioita minun tulee ottaa huomioon edustajaksi asettuessani. Millaisia vaikuttamiskeinoja minulla on käytössä, jos minut valitaan edustajaksi?

Suomen partiolaiset

29.9.2016

Lisää vinkki

Lisää liite