Bagaren

Bagaren - Utmaningar

Städa upp efteråt

Målsättning

Äventyrsscouten förstår att hen ska städa upp spåren efter sig när hen har bakat.

Beskrivning

Äventyrsscouten övar att se det som en del av matlagningen att städa upp i köket och ta hand om disken.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Ta hand om sig själv, Matlagning

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet, Ansvar för livsmiljön

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna så att de lägger märke till på vilka sätt det går lätt att hålla ordning i köket. Kaptenens uppgift är att reserver tillräckligt mycket tid för städandet under mötet eller utfärden. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan alla äventyrsscouter.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors