Detektiven

Detektiven

Äventyrsscouter (10-12 år) - Utmaningar
Äventyrsscouten kan iaktta sin omgivning och använda olika problemlösningsmetoder.

Äventyrsscouten övar att använda olika sinnen och iakttar sin omgivning. Det bästa är att bygga upp en ramberättelse, en detektivgåta, och när äventyrsscouterna sedan löser mysteriet utför de samtidigt alla uppgifter. Berättelsen kan t.ex. börja med inspelade ljud som ger äventyrsscouterna information om vad som har hänt. Sedan får äventyrsscouterna fler tips om vem som är den skyldiga varje gång de utför en ny uppgift. Nyckeln till lösningen på mysteriet kan finnas nerskriven i form av ett chiffer och äventyrsscouterna kan få bitar av chifferkoden efter varje utförd uppgift så att de till slut kan knäcka chiffret. Den som skapar mysteriet väljer 6 aktiviteter som äventyrsscouterna.

Valbara aktiviteter

Övriga Utmaningar

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors