Detektiven

Detektiven - Utmaningar

Ljud

Målsättning

Äventyrsscouten kan observera sin omgivning.

Beskrivning

Äventyrsscouten lär sig att identifiera olika situationer utifrån hur de låter.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen planerar ett lämpligt ljudlandskap för äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors