En god kompis

En god kompis - Utmaningar

Samarbete

Målsättning

Äventyrsscouten har god förmåga att samarbeta och kan tillsammans med de andra bygga upp och förbättra gruppandan i patrullen. Äventyrsscouten kan samarbeta också med andra än med sina närmaste vänner.

Beskrivning

Äventyrsscouterna gör gruppvis olika samarbetsövningar och hittar på egna kännetecken för sin patrull, t.ex. ett rop och en vimpel.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Scoutkultur, Gruppanda, Vardasfärdigheter, Kompisfärdigheter, Mångfald

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
vesillä
På sjön

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förmåga att fungera i grupp, Att vara en del av samhället, Kompetens och problemlösning, Relationer, Respekt för andra

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen stöder patrullen under övningarna och handleder dem så att de alla tillsammans samarbetar effektivt och rättvist. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors