Hantverkaren

Hantverkaren - Utmaningar

Hantverksmaterial

Målsättning

Äventyrsscouten känner till de vanligaste hantverksmaterialen.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med olika hantverksmaterial och -instruktioner.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Hantverk

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
ulkona
Utomhus
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram materialet och instruerar äventyrsscouterna.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors