Hjälparen

Hjälparen - Utmaningar

Brännskador och köldskador

Målsättning

Äventyrsscouterna kan ge första hjälpen vid brännskador och köldskador.

Beskrivning

Äventyrsscouterna övar att ge första hjälpen vid brännskador och köldskador och funderar på sätt att undvika att sådana skador uppkommer.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Första hjälpen

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att utbilda sig själv så att hen kan instruera äventyrsscouterna i korrekt första hjälpen. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna så att de tat övningen på tillräckligt stort allvar.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors