I ett pörte

I ett pörte - Utmaningar

Idrottsgrenar

Målsättning

Äventyrsscouten vet att olika lekfulla idrottsevenemang hör ihop med den finländska kulturen.

Beskrivning

Äventyrsscouten provar på en för hen ny finländsk idrottsgren.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Finländsk kultur

Plats

ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället, Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen bekantar sig i förväg med drottsgrenens regler och förklarar dem för äventyrsscouterna.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors