I hemknutarna

I hemknutarna - Utmaningar

Djur i tätorten

Målsättning

Äventyrsscouten känner till djurarter som rör sig i området där hen bor.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med djur som lever i tätorter.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Natur

Plats

ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Förhållande till naturen

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de identifierar djurarter. Om det behövs bjuder kaptenen in en sakkunnig person. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors