I hemknutarna

I hemknutarna - Utmaningar

Traditioner

Målsättning

Äventyrsscouten känner till någon av traditionerna i området där hen bor.

Beskrivning

Äventyrsscouten bekantar sig med hembygdens traditioner.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

-

Färdighetsområden

Finländsk kultur

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället

Ledarens roll

Kaptenens uppgift: Kaptenen bjuder in lämplig gäst till mötet och planerar mötet med gästen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors